Luotipäiväkirjalla järjestystä opintoihin

Teksti ja kuvat: Sanni Koivumäki

Bullet journalin, tuttavallisemmin bujon, tarkoituksena on tehdä elämästä helpompaa, järjestelmällisempää ja tehokkaampaa. Se yhdistää kalenterin, tehtävälistat, muistiinpanot ja päiväkirjan samojen kansien sisälle.

Metodin on kehittänyt yhdysvaltalainen web-suunnittelija Ryder Carroll, joka halusi omana opiskeluaikanaan ratkaista arjenhallintaongelmansa, sekä kerätä muistikirjaansa dataa erilaisista asioista mahdollisimman systemaattisesti.
Yksinkertaisimmillaan bullet journalin toteuttamiseen tarvitsee vain muistikirjan tai vihkon, sekä kynän.

Vihko jaetaan neljään osioon: sisällysluetteloon, tulevaisuusnäkymään, kuukausinäkymään, sekä päivänäkymään. Bullet Journalissa edetään siis isoimmasta kokonaisuudesta pienempään.

Kalenteri aloitetaan sisällysluettelolla, johon sivut numeroidaan ja otsikoidaan. Sisällysluettelon avulla vihkoa on helppo selata ja löytää etsimänsä sivut. Luetteloa täydennetään sitä mukaa, kun sivut täyttyvät.

Sisällysluettelon jälkeen kirjataan tulevaisuusnäkymä eli future log. Tulevaisuusnäkymässä on yhdellä aukeamalla seuraavan puolen vuoden tärkeät tapahtumat.

Opiskelija voi tehdä bujoonsa esimerkiksi opintosuunnitelman.

Seuraavaksi kalenteri paloitellaan kuukausinäkymään. Jokaiselle kuukaudelle varataan oma sivu tai aukeama, johon merkitään kuukauden tärkeät menot.

Kuukausinäkymän jälkeen täytetään päivänäkymä. Jokaisen päivän kohdalle kirjataan muistiin menot, tehtävät ja muistettavat asiat. Merkintöihin voi käyttää ranskalaista viivaa, tai merkata ne omilla symboleillaan eli bulleteilla. Jokainen tehtävä, tapaaminen, tai vaikkapa muistettava asia merkitään omalla symbolillaan, esimerkiksi neliöllä tai ympyrällä.

Kun päivän tehtävä saadaan tehtyä, rastitetaan se suoritetuiksi. Peruuntuneet tapaamiset ja tarpeettomiksi havaitut tehtävät viivataan yli. Tekemättä jääneiden, mutta yhä ajankohtaisten tehtävien perään piirretään nuoli havainnollistamaan, että tehtävä siirtyy myöhemmälle.

Kalenteriosion jälkeen Bullet Journaliin voi merkata muistiin mitä tahansa, esimerkiksi kirjoja joita aikoo lukea, matkalle pakattavia tavaroita, läheisten syntymäpäiviä, tai käveltyjä kilometrejä.
Opiskelija voi hahmotella aukeamat tenteille ja esseiden palautuspäiville, työryhmien yhteystiedoille tai suoritetuille ja puuttuville kursseille. Moodlen ja WebOodin kahlaamisen sijaan kaiken tarpeellisen voi kirjata Bullet Journaliin, josta kaikki tieto löytyy yhdestä ja samasta paikasta.

Bujoilusta on tullut monelle tärkeä tapa ilmaista itseään. Jokainen bujo on käyttäjänsä näköinen, sillä sivuja voi koristella mielensä mukaan niin piirroksilla, tarroilla kuin erivärisillä kynillä. Instagramista hashtagilla #bujoinspiration löytyy loputtomasti ideoita koristeluun.