Lumiukot nousevat ilmastonmuutosta vastaan

KUOPIO Maan ystävät valjastavat huomenna 12. helmikuuta lumiukot kannustamaan ilmastolain valmistelua yhdellätoista paikkakunnalla. Kuopiossa lumiukkojen mielenilmaus järjestetään Studentian ympäristössä. Tempaus on osa Polttava kysymys –kampanjaa, jonka tarkoituksena on saada Suomeen ilmastolaki, joka velvoittaisi hallitusta vähentämään päästöjä vuosittain laadittavan hiilibudjetin mukaisesti. Lumiukko tempauksella vedotaan Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta vastaaviin ministereihin.

”Energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä voi esittää eduskunnalle vahvaa ilmastolakia tai jatkaa epäjohdonmukaisten ja suljettujen ovien takana valmisteltujen ilmasto- ja energiastrategioiden kanssa näpertelyä”, Kim Tamio Kuopion Maan ystävistä toteaa.

Tamion mielestä pelkät strategiat eivät ole tarpeeksi vahva väline ilmastonmuutosta vastaan.

”Ilmastonmuutos etenee niin nopeasti, että käytössä olevien ohjauskeinojen on onnistuttava päästöjen vähentämisessä. Valitettavasti strategiat eivät yksinkertaisesti johda päästöjen tulokselliseen vähentymiseen”, Tamio sanoo.

Tiedotteessaan kansalaisjärjestö vaatii vahvaa ilmastolakia, jonka pitkän aikavälin päästövähennystavoite on pilkottu vuosittaisiin toimiin hiilibudjeteissa. Tavoite olisi, että läpinäkyvä seuranta- ja raportointijärjestelmä ja päästövähennysten koordinointi kaikkien ministeriöiden kesken tekisi ilmastopolitiikasta jämäkkää.

”Nykypolitiikassa päästövähennystoimet jäävät säännönmukaisesti seuraavien hallitusten toteutettaviksi. Halu ohjata päästöjen vähenemistä voimakkaasti ja johdonmukaisesti on kateissa, eivätkä kaikki ministeriöt kanna niille kuuluvaa vastuuta päästöjen vähentämisestä. Lisäksi suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen merkittävästi vaikuttavat strategialinjaukset valmistellaan täysin suljettujen ovien takana”, Maan ystävät toteavat.

Kuopiossa Lumiukkojen mielenilmaus järjestetään 12. helmikuuta alkaen kello 12.15 Studentian (Yliopistonranta 3) lähistöllä.


Lumiukkomielenilmauksesta Polttava kysymys -kampanjan sivuilla.