Lukuvuoden hinta 8000-15000 euron välille

Teksti: Pasi Huttunen

Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asettuvat Itä-Suomen yliopistossa 8000 ja 15000 euron välille. Maksut asetetaan tiedekuntakohtaisesti. Näin esittää akateemisen rehtorin Jaakko Puhakan johtama työryhmä. Yliopiston hallitus käsittelee maksuja kokouksessaan 11. huhtikuuta.

Lukuvuosimaksujärjestemän kylkeen leivottava stipendijärjestelmä mahdollistaisi opiskelun myös osalle pienituloisemmista, mutta 20 prosenttia lukukausimaksusta jäisi edelleen stipendiaatin maksettavaksi. Stipendejä voitaisiin myöntää vähintään 55 opintopistettä vuodessa suorittavalle.

”Strategisesti tärkeiden” alojen opiskelijoista enimmillään 75 prosenttia voisi olla stipendiaatteja. Muiden ohjelmien opiskelijoista 50 prosenttia.
Maksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille otetaan käyttöön 1. heinäkuuta 2017.