Lukukausimaksut käyttöön ensi vuonna

Teksti: Sini-Maria Melanen
Kuva: Pasi Huttunen

Lukukausimaksut otetaan käyttöön ensi vuonna Itä-Suomen yliopistossa. Itä-Suomen yliopisto perii EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisilta 8 000 – 15 000 euroa lukuvuodessa ensi syksystä alkaen. Lukuvuosimaksut kohdistuvat kansainvälisiin maisteriohjelmiin ja maksun suuruus vaihtelee ohjelmittain.
Lukukausimaksujen on ennustettu laskevan yliopiston hakijamääriä, mikä tule ISYY:n hallituksen puheenjohtajan Juho Ikosen arvion mukaan todennäköisesti näkymään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän alentumisena kampuksilla ensi syksystä lähtien.
”Tällä hetkellä ei tiedetä kuinka nopeasti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kampuksilla palautuisi vähintään samalle tasolle kuin aikaisempina vuosina, vai palautuuko ollenkaan”, hän toteaa.

Myös ISYY:n kansainvälisten asioiden sihteeri Riitta Sahlsten arvioi, että lukukausimaksut tulevat muuttamaan radikaalisti kansainvälisten maisteriopiskelijoiden määrää Itä-Suomen yliopistossa ja jotkut ohjelmat tulevat kärsimään tämän seurauksena.
”Olen puhunut asiasta nykyisten kv-opiskelijoiden kanssa, ja moni on sanonut, että eivät olisi tulleet tänne, jos opetus olisi ollut maksullista. Lisäksi stipendijärjestelmä on vielä kesken ja siinä on paljon puutteita”, Sahlsten kertoo.
Uhkana on tiedeyhteisön kansainvälisyysasteen laskeminen, jos yliopiston epäonnistuu lukuvuosimaksujen suhteen. Huolena ovat myös epätasa-arvoistumisen lisääntyminen sekä kysymys siitä, tulevatko lukuvuosimaksut laajentumaan esimerkiksi koskettamaan EU- ja ETA-maiden opiskelijoita. Toisaalta vaihto- ja tutkinto-ohjelmien aukeaminen muihin yliopistoihin tuo uusia mahdollisuuksia lukuvuosimaksujen myötä.

ISYY:n hallituksessa kansainvälisistä asioista vastaavan Lina Muncyten mukaan kaikkien tulisi ottaa lukukausimaksu-kysymys tosissaan. Hänen mielestään porttiteoria on mahdollinen. ”Ei ole poissuljettu ajatus, että lukukausimaksut otetaan myöhemmin käyttöön myös EU:n alueelta tuleville opiskelijoille, tai jopa suomalaisille opiskelijoille. On mielestäni ironista, että Opetus- ja kulttuuriministeriö väittää nettisivuillaan yhä ajavansa kansainvälisyyttä ja tasavertaisuutta. Nyt on ilmiselvää, että eriarvoistuminen vain lisääntyy.”