Lukukausimaksut jo viiden vuoden päästä?

Yliopistojen rehtorit uskovat, että korkeakouluopiskelun maksuttomuus on pian historiaa. Jyväskylän ylioppilaslehden tekemän kyselyn mukaan rehtoreista kuusi arvioi toisen tutkinnon tulevan maksulliseksi jo viiden vuoden kuluessa. Neljä rehtoreista uskoo, että kaikki tutkinnot tulevat maksullisiksi kymmenen vuoden kuluessa. Rehtoreista valtaosa katsoo kyselyn perusteella, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskettava lukukausimaksukokeilu on polkaissut käyntiin kehityksen, jossa maksut ulotetaan pian myös EU-alueen sisään.

Joensuun yliopiston rehtori Perttu Vartiainen uskoo, että maksullisia tutkintoja tullaan tukemaan opintosetelein. Opiskelijan omavastuu voisi sijoittua esimerkiksi tuhannen euron paikkeille. Osa rehtoreista epäilee, että myös tutkinnon ulkopuoliset sivuaineet muuttuvat maksullisiksi. Kuopion yliopiston rehtori Matti Uusitupa painottaa, että ylimääräisiä opintoja pitää saada tehdä niissä määrin kuin vain aikarajojen sisällä pystyy ja jaksaa.

Jyväskylän ylioppilaslehti lähetti lukukausimaksukyselyn jokaiselle Suomen 21 yliopiston rehtorille. Kyselyyn vastasivat Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Turun, Oulun, Kuopion ja Joensuun yliopistojen sekä Teatterikorkeakoulun, Sibelius-Akatemia, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorit.