Liitot: yliopistolakia muutettava

Teksti: Pasi Huttunen
Kuvat: Veikko Somerpuro
Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen vaatii, että yliopistolakia vihdoin muutettaisiin kun samat ongelmat on huomattu nyt jo kahdessa arvioinnissa.

Yliopistojen johto ja henkilökunta ovat Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton mukaan törmäyskurssilla. Syyskuun puolivälissä julkaistu yliopistolakiuudistusten vaikutusten arviointi osoittaa liittojen mukaan kiistatta sen, että yliopistojen johdon ja henkilöstön näkemyserot ovat kärjistyneet.
”Lähes kaikissa arviointiraportin väittämissä varsinkin professorien ja muun opetus- ja tutkimushenkilöstön mielipiteet yliopistolain vaikutuksista eroavat jyrkästi yliopiston johdon näkemyksistä. Nyt on korkea aika ottaa palaute tosissaan, muuttaa yliopistolakia ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia”, liitot vaativat.
Juuri päätösvallan karkaaminen opiskelijoilta ja henkilökunnalta harvojen käsiin oli yksi olennaisimmista huolenaiheista yliopistolakikamppailujen aikaan viime vuosikymmenen lopulla. Nyt liitot nostavat esiin esimerkiksi sen, että arviointiraportin mukaan 72 prosenttia professoreista ja muusta opetus- ja tutkimushenkilökunnasta oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämästä: ”Yliopiston eri tason yksiköt voivat riittävästi vaikuttaa yliopistomme strategian sisältöön.”

Liittojen mukaan yliopistolakia tulee muuttaa niin, että kollegion tehtäviin lisätään yliopiston strategian, hallituksen laatimien talousarion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen ja johtosääntöjen vahvistaminen.
Nykylainsäädännön mukaan kollegion tehtävänä on päättää yliopiston hallituksen kokoonpanosta ja toimikauden pituudesta, valita yliopiston tilitarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.
Vuonna 2010 voimaan astuneesta yliopistolaista on nyt tehty kaksi arviointia ja jo edellisen, vuonna 2013 tehdyn arvioinnin jälkeen eduskunnan sivistysvaliokunta totesi, että yliopistojen päätöksenteossa pitäisi hyödyntää enemmän yliopistoissa olevaa laajaa asiantuntemusta.
”Kuinka monta arviota pitää tehdä ennen kuin tämä viesti otetaan vakavasti? Tilanne on kolmen vuoden aikana vain kärjistynyt”, kysyy Tieteentekijöiden puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

Professoriliitto on myös selvittänyt kyselyllä professoreiden työn muutoksia ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan yliopistoissa. Liitto julkistaa kyselyn tulokset 4. lokakuuta.