Lehtori: ”Luvattoman huonoa graduohjausta”

UEF – Yliopisto menettää rahaa huonon graduohjauksen takia, väittää yliopistonlehtori Erkki Pesonen UEF:n intran blogissa.
”Yliopiston valtiolta saama rahoitus perustuu suurelta osin suoritettuihin tutkintoihin. Siksi olettaisi että tutkinnon loppuvaiheen opintojen valmiiksi saattaminen olisi yliopistolle ja sen työntekijöille tärkeitä asioita. Näin ei valitettavasti ole, vaan eri puolella yliopistoa gradun tekijöitä ohjataan luvattoman huonosti”, hän tylyttää.

Gradutalleja vetäneenä Pesonen on kuullut synkkiä tarinoita opiskelijoiden saamasta graduohjauksesta. Opiskelija ei välttämättä edes tavoita ohjaajaa, ohjaaja ei kerro mitä gradulta vaaditaan, muuttaa alussa sovittuja vaatimuksia radikaalisti työn edessä, eikä ohjaa kunnolla, mutta lyttää valmiin työn.
Gradutalli on gradun tekemisen tukiryhmä, jossa käsitellään konkreettisia gradun tekemiseen liittyviä asioita ja joka antaa vertaistukea samassa tilanteessa oleville opiskelijoille. Uudet ryhmät aloittavat lukuvuosittain.

Hän painottaa, että gradunteosta on oltava konkreettiset kirjalliset ohjeet, ohjaajan on oltava pätevä ja motivoitunut ja ohjaajan ja ohjattavan välisen viestinnän tulee olla jatkuvaa, toimivaa ja avointa. Pesonen toteaa, että ilman Gradutallia moni gradu jäisi kokonaan valmistumatta.
”Heidän gradunsa eivät todennäköisesti koskaan valmistuisi ilman ulkopuolista apua ja tukea. Tätä gradutalli on tarjonnut ja ilahduttavan monella gradu on nytkähtänyt taas käyntiin ja valmistunut ennen pitkää”, hän kuvailee.