Lauri Jurvanen ISYY:n ehdokas liiton hallitukseen

Ylioppilasliikkeen johtopaikoista neuvotellaan ja kamppaillaan taas Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n liittokokouksessa Hyvinkäällä 18.-19. marraskuuta. Kokouksessa valitaan liitolle puheenjohtaja ja kuusi muuta hallituksen jäsentä yhteensä kymmenen ehdokkaan joukosta. Lisäksi linjataan tulevan vuoden tavoitteita ja toimintaa.
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan ehdokas hallitukseen on Lauri Jurvanen.
”Tavoitteenani ei ylioppilaskuntaan tullessani ollut tähdätä kohti SYL:n hallitusta, mutta kaksi vuotta ylioppilaskunnan toiminnassa on herättänyt kiinnostuksen kansalliseen vaikuttamiseen. ISYY:lle koen antaneeni jo paljon, mutta nyt haluan pyrkiä eteenpäin ja kehittää omia valmiuksiani”, hän kuvailee.
”Hallitukseen on nyt paljon tyrkkyjä, joten tilanne on erittäin kiinnostava. On monta ylioppilaskuntaa, joilla ei ole omaa ehdokasta, joten äänestystä on hyvin vaikea ennakoida. Minä luotan omiin kykyihini”, hän sanoo.
SYL:n hallitukseen on tunkua ja äskettäin pidetyssä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton, SAMOK:n liittokokouksessakin tyrkkyjä oli aiempia vuosi enemmän. Kiinnostus opiskelijapolitiikkaan näyttää olevan heräilemässä horroksestaan.
”Olipa siihen syy mikä hyvänsä, niin pidän sitä erittäin positiivisena asiana. Ja tämä on hyvä aika aktivoitua. On sellainen tuntu, että nyt tapahtuu paljon isoja asioita”, Jurvanen pohtii.
Jurvanen on juuri viimeistelemässä kauttaan ISYY:n hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja Joensuun kampuspuheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut myös ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittisena vastaavana. Jurvanen opiskelee fysiikkaa, matematiikkaa, kemiaa sekä aineenopettajan pedagogisia opintoja ja harrastaa muun muassa historiallisia tansseja. Hän on 23-vuotias.

Jurvasen mukaan SYL:n tärkeimpiä tehtävä seuraavalla hallituskaudella on auttaa ylioppilaskuntien paikallista vaikutustyötä, koska yliopistojen autonomian kasvun myötä päätöksenteko siirtyy entistä enemmän paikalliselle tasolle.
”Tärkeitä asioita ovat Sora- lainsäädännön toimeenpano niin, että opiskelijan oikeusturva säilyy. Lisäksi yliopistoissa on säilytettävä monipuolinen ja laadukas koulutus koko maassa. Kolmas olennainen asia on seurata tutkintoaikojen rajauksen vaikutuksia eri yliopistoissa ja varmistaa, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti paikkakunnasta riippumatta”, Jurvanen linjaa.
Lisäksi hän korostaa tulevien kunnallisvaalien merkitystä myös opiskelijaliikkeen kannalta.
”Kunnallisvaaleissa paikallisten vaaliteemojen ja opiskelijoiden asioiden parhaat asiantuntijat ovat paikalliset toimijat: ylioppilas- ja opiskelijakunnat. SYL:n tulisikin toimia parhaiden käytäntöjen kerääjänä ja jalkauttajana sekä koordinoida ylioppilaskuntien yhteistyötä nostaen yhdistäviä tekijöitä valtakunnalliseen keskusteluun”, hän painottaa.

SYL:n puheenjohtajan paikasta kamppailevat Jouni Markkanen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta ja Jarno Lappalainen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta. Markkanen on Siilinjärveltä lähtöisin oleva kauppatieteilijä ja Lappalainen puolestaan Mikkelistä kotoisin oleva tuotantotalouden opiskelija.
Muut seitsemän tyrkkyä hallituspaikoille ovat Tapio Heiskari, Aaro Häkkinen, Marina Lampinen ja Jan Rosenström Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta, Eveliina Heinäluoma Lapin yliopiston ylioppilaskunnasta, Kim Rantala Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta sekä Milja Henttonen Turun yliopiston ylioppilaskunnasta.
Suurin osa tyrkyistä on eteläisistä ja läntisistä ylioppilaskunnista, mutta Jurvanen ei pidä sitä huolestuttavana.
”En näe, että SYL:n hallituksessa voisi vetää kotiinpäin. Toisaalta katson, että kaikilta hallituksen jäseniltä tulee vaatia koko ylioppilaskuntakentän tuntemusta. Periferian ja muiden välillä ei muutenkaan ole mitään ehdotonta vastakkainasettelua, koska tilanteet vaihtelevat niin paljon eri ylioppilaskuntien välillä.”
Liittokokous on SYL:n ylin päättävä elin, jossa ovat edustettuina kaikki Suomen 17 ylioppilaskuntaa. Yhteensä ylioppilaskunnat nimeävät 145 varsinaista liittokokousedustajaa, ja kaikkiaan kokouksessa on läsnä kolmisensataa henkeä. ISYY hakee liittokokousta pidettäväksi Joensuussa vuonna 2012.