Lakko viivästyttää pahimmillaan valmistumisia

Yliopistoväen lakko vaikeuttaa opiskelijoiden tenttien suorittamisia ja harjoitteluja. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen harjoittelusta vastaavan opettajan Paavo Tanskasen mukaan mahdollinen lakko vaikeuttanee ainakin yhden kevään harjoittelun järjestämistä. Muun muassa farmasian ja lääketieteen laitoksilla harjotteluun pääsyn perusteena on tiettyjen kurssien läpikäynti.

Huhtikuussa alkavan toisen vuoden farmasiaopiskelijoiden harjoitteluun vaadittavista kursseista osa on parhaillaan käynnissä.
”Jos lakko kestää, niin edessä on melkoisia järjestelyjä.”, Tanskanen sanoo.
Tanskanen myöntää, että mikäli järjestelyt epäonnistuvat voi valmistuminen joissakin tapauksissa pahimmillaan myöhästyä.

Tiedekunnilla on paljon huomioonotettavaa lakon vaikutuksista opiskelijoihin. Lakko vaikuttaa kurssien suorittamisen lisäksi ainakin tenttimiseen. Tiedekunnat ovat valmisteluissa vielä alkuvaiheessa, mutta esimerkiksi tenttien uudelleen järjestämiseen ollaan varautumassa.