Kyyjärven kunta näyttää esimerkkiä

Kyyjärven kunta Keski-Suomessa aloittaa yhteistyön Joensuun yliopiston kanssa. Tammikuussa allekirjoitettu Akateeminen kunta –sopimus keskittyy ensisijaisesti oikeustieteellisen alan opetus- ja tutkimusyhteistyöhön noin 1 550 asukkaan Kyyjärven kunnan keskushallinnon ja Joensuun yliopiston oikeustieteiden oppiaineryhmän välillä.

”Kunta budjetoi vuodessa kahdeksantuhatta euroa harjoittelijoiden palkkojen maksamiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että voimme ottaa vuodessa neljä harjoittelijaa, itsekin oikeustieteitä Joensuussa opiskellut tuore kunnanjohtaja Matti Muukkonen kertoo.

Muukkonen korostaa, että harjoittelijamääräraha on varattu jo vuoden 2009 talousarvioon.

Joensuun yliopiston hallintojohtaja Petri Lintunen toivoo muidenkin kuntien innostuvan Kyyjärven esimerkistä. Aiemmin ei tämän kaltaista sopimusta kuntien ja yliopistojen välillä ole tehty, joten avaus on merkittävä.