Kuopiossa etsitään keinoja kotouttamiseen

Teksti: Pasi Huttunen
Kuva vastaanottokeskuksesta Kiteeltä helmikuussa 2016.

Kuopion kampuksella etsitään keinoja pakolaisten kotouttamiseksi. Sosiaalityön tutkijat kokoontuvat kansainväliseen symposiumiin 13. ja 14. lokakuuta. Symposiumin järjestävät Itä-Suomen yliopisto, Utahin yliopisto sekä kansainvälinen sosiaalityöntekijöiden järjestö.

Tarkoituksena on koota kansainvälinen tutkijaverkosto aiheen pariin.
”Pakolaisten liikkuminen ja kotouttaminen on yksi kasvavista globaaleista kysymyksistä, jotka asettavat uusia haasteita sosiaalityölle”, professori Caren Frost Utahin yliopistosta sanoo.
”Kansainvälinen ryhmämme tulee käsittelemään sitä, miten tutkijoina vastaamme pakolaiskriisiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa ihmisten liikkuminen ja rajat sekä maiden sisäiset konfliktit, väkivalta, ikääntyvä väestö ja ympäristön kestävyys.”

Kansainvälisen sosiaalityön professori Janet Anand Itä-Suomen yliopistosta visioi, kuinka sosiaalityö voi Suomessa ottaa johtavan aseman pakolaisten integroimisessa Euroopassa ja jopa koko maailmassa.
Symposiumiin saapuu tutkijoita ja sosiaalityöntekijöitä 12 eri maasta.