Kuopion yliopisto kiri loppuunsa saakka

Kuopion yliopisto pääsi ennen yliopistojen yhdistymistä jaetulle kolmossijalle verrattaessa yliopistojen tuloksellisuutta suhteessa kokonaisrahoitukseen. Vuosista 2000–2004 Kuopion yliopisto nosti vuosina 2005–2009 tuloksellisuusindeksiään seitsemällä pisteellä. Sijoituksen Kuopion yliopisto jakaa Lapin yliopiston ja Åbo Akademiin kanssa.
Kuopion yliopiston tuloksellisuusindeksi oli vuosina 2000–2004 kokonaisrahoituksen suhteen 89 ja nousi vuosina 2005–2009 96:n. Indeksiä tulkitaan niin, että esimerkiksi vuosina 2005–2009 Kuopion yliopisto tuotti 4 prosenttia vähemmän tuloksia suhteessa käyttämiinsä resursseeihin, kuin yliopistolaitos keskimäärin Kuopion yliopistossa edustetuilla koulutusaloilla.
Kuopion yliopisto paransi tuloksellisuuttaan myös perusrahoitukseen suhteutettuna, mutta maan kärki otti silti tuntuvan etumatkan. Kuopion yliopisto paransi tulostaan neljällä pisteellä, kun kärkikolmikko Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto paransivat tuloksellisuusindeksiään kymmenellä, yhdeksällä ja seitsemällä pisteellä.

Joensuun yliopiston kohdalla tilanne ei ole yhtä mairitteleva. Joensuun yliopiston tuloksellisuus laski vuosina 2005–2009 vuosista 2000–2004 sekä perusrahoituksen, että kokonaisrahoituksen suhteen. Vielä vuosina 2000–2004 Joensuun yliopiston tuloksellisuus oli kokonaisrahoituksen suhteen yliopistolaitoksen keskiarvon yläpuolella, mutta vuosina 2005–2009 oltiin jo tipahdettu sen alle. Joensuun yliopisto oli aiemmalla tarkasteluvälillä Kuopion yliopistoa tuloksellisempi niin perusrahoituksen kuin kokonaisrahoituksenkin osalta, mutta seuraavalla tarkasteluvälillä tilanne oli pyörähtänyt perusrahoituksen suhteen selvästi Kuopion eduksi. Kokonaisrahoituksen puolella Joensuu piti johtoasemansa nipin napin.

Suoritettuja tutkintoja ja kansainvälisiä artikkeleja tarkasteltaessa tuottavimmat yliopistot vuosina 2005–2009 olivat perusrahoitukseen suhteutettuna Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto. Kokonaisrahoitukseen suhteutettuna kolmen kärki on Jyväskylän yliopisto, Åbo Akademi ja Turun yliopisto.

Tutkimuksen ovat toteuttaneet professorit Pekka Neittaanmäki ja Timo Tiihonen sekä tutkijat Reeta Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopistosta. Tulokset pohjautuvat opetusministeriön ylläpitämään KOTA-tietokantaan, joka sisältää yliopistojen toimintaa kuvaavia tilastotietoja vuosittain, yliopistoittain ja koulutusaloittain. Kokonaisrahoitus muodostuu perusrahoituksen ja niin sanotun täydentävän rahoituksen, eli yliopiston hankkiman ulkopuolisen tutkimusrahoituksen summasta. Tuloksia mitataan perustutkintojen ja tohtorintutkintojen sekä vertaisarvioitujen kansainvälisten tieteellisten artikkelien ja konferenssiartikkelien määrillä.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen verkkosivuilta:
Yliopistojen tuloksellisuusraportti