Kulttuurikaveri houkuttelee taiteen pariin

Muun muassa Joensuun kaupunginteatteri on tavoittanut opiskelijat huonosti, vaikka sen tämänhetkinen ohjelmisto todennäköisesti kiinnostaisi kampuksella monia. Kulttuurikaveriverkosto voisi kaventaa tämän kaltaisia kuiluja.

ISYY käynnistelee kulttuurikaveriverkostoa. Kulttuurikaverin tehtävänä olisi tutustuttaa etenkin uusia opiskelijoita kampuskaupungin kulttuuritarjontaan. – Pasi Huttunen, teksti & kuva

Isyyläisiä ryhdytään opastamaan vertaisvoimin kampuskaupunkien kulttuuritarjonnan äärelle. Kulttuurikaveriverkoston käynnistäminen etenee ja ensi syksynä päästään luultavasti rekrytoimaan ihmisiä.
Tarkoituksena on liikuntatuutoroinnista saatujen hyvien kokemusten rohkaisemana laajentaa toimintaa myös kulttuuripuolelle. Vielä ei ole selvää rekrytoidaanko kulttuuriasioihin omat ihmiset vai laajennetaanko liikuntatuutorointi myös kulttuurin kattavaksi vapaa-ajantuutoroinniksi.
”Kulttuurikaveri on matalan kynnyksen vertaistoimintaa kulttuurin puolella. tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tutustumaan paikalliseen kulttuuritoimintaan ja löytämään kiinnostuksen kohteita kulttuurin eri osa-alueista”, asiasta ISYY:n hallituksessa vastaava Heikki Räihä kertoo.
”Konkreettisesti kulttuurikaveri verkostoituu opiskelijoiden, erityisesti fuksien kanssa ja yrittää saada heitä mukaan erilaisiin kulttuuritoimintoihin, kuten käymään teatterissa ja museoissa. Kulttuurikaveri menee myös mukana näihin tapahtumiin ja yrittää myös avartaa opiskelijoiden käsityksiä paikallisista kulttuurikokemuksista”, Räihä jatkaa.

Räihä painottaa, että kulttuurikaveri ei ole tapahtumanjärjestäjä ja lisää, että toiminnan on lisäksi tarkoitus olla alkoholitonta. Kulttuurikaveriverkosto nähdään mahdollisuutena auttaa esimerkiksi yksinäisyydestä kärsiviä opiskelijoita, joita kampuksilla tiedetään olevan. Mahdollisesta kulttuurikaverina toimimisesta saatavasta palkkiosta tai opintopisteistä ei vielä ole tietoa.
”Palkkiona olisi ilmeisesti ainakin ilmaiset liput kyseisiin kulttuuritapahtumiin”, Räihä toteaa.

Yhteistyökumppaneita kulttuurikaveriverkoston käynnistämiseen on todennäköisesti vaivatonta löytää. Kampuskaupunkien kulttuurintuottajille opiskelijat ovat hyvin tavoiteltu kohderyhmä.