Kreationismista uusi uskonto?

JOENSUU – Biologisen evoluution kieltävä aatesuuntaus, kreationismi perustuu tieteellisten löydösten sijaan virheargumentteihin, auktoriteetteihin vetoamiseen sekä evoluutiotutkijoiden mustamaalaamiseen, toteaa teologian maisteri Petteri Nieminen väitöstutkimuksessaan.

Niemisen mukaan tieteellisistä tuloksista johdetut väittämät esiintyivät kreationistisissa teksteissä usein yhdessä virheargumenttien kanssa. Lisäksi hän havaitsi yhteyden kokemusperäisen ajattelun ja argumentaatiovirheiden välillä. Olkinukkeargumentaatio oli yleistä.

Nieminen analysoi väitöstutukimuksessaan englannin- ja suomenkielisiä tekstejä, jotka puolsivat nuoren maan kreationismia (YEC), vanhan maan kreationismia (OEC ja älykkään suunnittelun teoriaa (ID) sekä niihin kohdistettuja vastineita. Hän laati tutkimustaan varten systemaattisen menetelmän tekstien analysoimiseksi ja katsoo, että tulevaisuudessa kreationismi saattaa irrota kristinuskosta.

”Tuloksena saattaa olla uusi uskonto, joka polveutuu kristinuskosta mutta poikkeaa siitä poissulkevuudessa, Raamatun oikeellisuuden todistamisessa tieteellisten löytöjen avulla sekä sitaattikokoelmassa, joka voi olla muodostamassa kreationistista kaanonia Raamatun rinnalle”, hän kuvailee.

LT, FT, TM Petteri Niemisen systemaattisen teologian alaan kuuluva väitöskirja A unified theory of creationism – Argumentation, experiential thinking and emerging doctrine tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa 25. maaliskuuta kello 12. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Dr. Stefaan Blancke Gentin yliopistosta Belgiasta ja kustoksena professori Antti Raunio Itä-Suomen yliopistosta.