Korkeakoulut pääsevät nyt ETA-alueen ulkopuolisten kukkarolle

Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskeva lukukausimaksukokeilu käynnistetään myös Itä-Suomen yliopistossa.

Opetusministeriön asetus määrittelee Itä-Suomen yliopistolle 20 koulutusohjelmaa, joista maksua voidaan periä. Maksujen suuruus on korkeakoulujen päätettävissä. Lukukausimaksujen periminen edellyttää, että korkeakoululla on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua.

Maksua voidaan periä korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta. Sen sijaan ETA-alueen, Euroopan unionin kansalaisen tai Suomessa pysyvään oleskeluun oikeutetun kukkarolle korkeakoulu ei voi kättään tunkea.

Lukukausimaksukokeilu käynnistyy yhdeksässä yliopistossa ja kymmenessä ammattikorkeakoulussa. Yhteensä kokeiluun osallistuu 130 koulutusohjelmaa. Vuonna 2010 alle puolet kokeilun ohjelmista on maksullisia, muissa maksujen perimisen on tarkoitus käynnistyä myöhemmin kokeilun aikana. Kokeilu päättyy vuoden 2014 lopussa. Kokeilun aikana selvitetään, miten maksulliset koulutusohjelmat vaikuttavat korkeakoulujen kansainvälistymiseen, suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaan, opiskelijavirtoihin ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laatuun.