Konservatoriolle suunnitteilla tilat Careliaan

Teksti: Iisa Manninen
Kuvat: Juuso-Valtteri Kivimäki
Joensuun konservatorion rehtori Otto Korhonen kertoo, että konservatorion nykyiset tilat ovat käyttöikänsä lopussa. Uudet tilat Carelialla mahdollistaisivat enemmän yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja konservatorion välille.

Joensuun konservatoriolle on suunnitteilla rakentaa uudet tilat Itä-Suomen yliopiston Carelia-rakennukseen, jos huhtikuussa 2019 valmistuva hankesuunnitelma hyväksytään. Kyseessä on kumppanuushanke, jonka osapuolina ovat Joensuun kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Rakentaminen alkaisi ensi syksynä ja konservatoriolaiset pääsisivät muuttamaan aikaisintaan vuoden 2020 lopussa.

”Tällä hetkellä kartoitamme tilannetta ja suunnittelemme mahdollista rakentamista, sekä käymme läpi kustannusarviota”, kertoo Itä-Suomen yliopiston kiinteistöpäällikkö Tarja Harjula Joensuun kampukselta.

Joensuun konservatoriolle rakennettaisiin lisäosa Carelia-rakennuksen kirjaston kylkeen. Tavoitteena on myös uudistaa ja laajentaa jo olemassa olevaa Carelia-salia. Harjulan mukaan tällä hetkellä tarkastelun alla on mahdollinen yhdyskäytävä konservatorion tilojen ja nykyisen Carelian välille.

”Jos käytävä tulee kirjaston läpi Carelian aulaan, niin silloin kirjaston toimintoja täytyy järjestellä uudelleen. Vielä selvittelemme, mitä yhdyskäytävä tarkoittaisi käytännössä ja onko se realistista toteuttaa”, toteaa Harjula.

Suunnittelua on tehty sen pohjalta, että Suomen Yliopistokiinteistöt Oy toteuttaisi investoinnit ja Joensuun kaupunki vuokraisi tilat. Investoinnin arvioitu suuruusluokka on 12,5 miljoonaa euroa, josta Carelia-salin osuus on 2,2 miljoonaa euroa. Hankesuunnittelun aikana selvitetään myös yliopiston vuokraosuutta mahdollisten yhteistilojen osalta.

Joensuun konservatorion rehtori Otto Korhonen visioi, että uudistilat toisivat synergiaetua konservatorion ja yliopiston välille. Yhdyskäytävä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että yliopisto voisi vuokrata konservatorion puolelle suunnitteilla olevan noin 300 neliön suuruista salia omiin tilaisuuksiinsa.

”Lisäksi yhdyskäytävä toisi konservatoriolaisille mahdollisuuden käyttää iltaisin Carelian ravintola- ja kahvilapalveluita. Tämä tosin edellyttäisi ravintoloiden aukioloaikojen pidentämistä”, pohtii Korhonen.

Joensuun konservatoriolla on kaiken kaikkiaaan noin 1100 opiskelijaa, joista suurin osa Korhosen mukaan käyttää tiloja ilta-aikaan.

”Eivät konservatorion tilat Carelialla varmaan vaikuttaisi yliopistossa opiskelevan arkeen kampuksella. Lähtökohtaisesti meidän oppilaat tulevat omista sisäänkäynneistä rakennukseen, käyvät soittamassa konservatorion puolella, ja lähtevät samoista ovista ulos”, miettii Korhonen.

Rakentamisen taustalla on Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuonna 2014 laatima kampusvisio, jonka tavoitteena on kampusalueen elävöittäminen. Konservatorion rakentuminen Carelialle toisi Itä-Suomen yliopiston kiinteistöpäällikön Tarja Harjulan mukaan kampukselle elämää päivätoimintojen ulkopuolelle.

Tällä hetkellä konservatorion tilat sijaitsevat kahdessa rakennuksessa Rantakadun molemmin puolin. Päärakennus on rakennettu vuonna 1957 ja toinen rakennus vuonna 1913. Kaupungin selvityksen mukaan molemmat ovat käyttöikänsä lopussa ja niiden kunnostaminen ei kannata, sillä tilat ovat hankalasti muokattavissa konservatoriotoimintojen vaatiman nykyaikaisen äänieristyksen ja esteettömyyden kannalta.