Kolmannes opiskelijoista köyhiä

Vertaistuki lievittää opiskelijoiden kurjuutta kun yhteiskunta ei määritä opiskelijoiden köyhyyttä ongelmaksi. Yli 30 prosenttia opiskelijoista on pienituloisia ja lähes puolet kokee itsensä köyhäksi, eivätkä opiskelijat kaikista valtion kehotuksista huolimatta edelleenkään innostu lainataakan hankkimisesta jo opintojen aikana.
”Opiskelijaköyhyyttä ei yleensä nähdä ongelmana, koska pienituloisuuden ajatellaan kuuluvan opiskeluaikaan. Pienituloiselle opiskelijalle itselleen se kuitenkin merkitsee vuosia kestävää huolta toimeentulosta ja toisinaan tinkimistä perustarpeista”, tutkija Elina Lavikainen toteaa.
”Valmistumisen jälkeen on edessä tyypillisesti perheeseen ja asuntoon liittyviä mittavia kuluja. Niitä silmällä pitäen lainataakkaa ei haluta kasvattaa vielä opiskeluaikana.”
Opiskelijoista 15 prosenttia nostaa opintolainaa kuukausittain lukuvuoden aikana.

Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön tuoreesta tutkimuksesta ”Aallokosta nousujohteiseksi? Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta, tulonmuodostuksesta ja pienituloisuudesta osana elämänkulkua” selviää, että pienituloisuudella on monenlaisia vaikutuksia opiskelijan arkeen.
Toimeentulovaikeudet aiheuttavat opiskelijoille esimerkiksi ahdistusta ja unettomuutta, jotka pitkittävät opintoja. Pienituloisuus aiheuttaa Lavikaisen mukaan syrjäytymisriskin erityisesti niille opiskelijoille, jotka joutuvat sinnittelemään ilman vertaistukea.
”Pienituloisuus on opiskelijoille yhteinen ja jaettu kokemus. Kun suuri osa opiskelijoista on samassa tilanteessa, ei köyhyyttä koeta niin leimaavana ja syrjäyttävänä”, Lavikainen toteaa.
Yliopisto-opiskelijoiden kuukausitulojen mediaani oli 892 euroa vuonna 2010. Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden mediaanitulo oli 821 euroa. Useimmilla tulo muodostuu lähinnä opintorahasta ja asumislisästä.

Tutkimus perustuu laadulliseen aineistoon, jota varten haastateltiin 22 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Opiskelijat pitivät kirjaa tuloistaan ja menoistaan kuukauden ajan ennen haastattelua. Lisäksi toteutettiin pääosin laadullinen kysely, johon vastasi 242 opiskelijaa.

Aallokosta nousujohteiseksi? Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta, tulonmuodostuksesta ja pienituloisuudesta osana elämänkulkua -tutkimusraportti