Kokouspalkkiot kaksikymmenkertaistuvat yliopiston hallituksessa

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa hallitusjäsenilleen tuntuvat palkkiot entisiin verrattuna. Opiskelijaedustaja arvioi 300 euron kokouspalkkion olevan oikeassa suhteessa hallituksen jäsenen valtaan ja vastuuseen.
Itä-Suomen yliopiston hallituksen palkkiot ovat kaksikymmenkertaiset verrattuna Kuopion yliopiston hallituksen aikaisiin palkkioihin. Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio päätti elokuussa uuden hallituksen palkkiot.
Puheenjohtajalle maksetaan palkkaa tuhat euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa.
”Muut hallituksen jäsenet eivät saa erillistä kuukausipalkkaa, mutta kaikki jäsenet saavat kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta”, kertoo Kuopion yliopiston lakimies Petri Rintamäki.
Verrattuna aikaisemmin palkkioihin, esimerkiksi Kuopion yliopiston hallituksessa istuu yksi ulkopuolinen jäsen, toimitusjohtaja Matti Niiranen, jolle maksetaan erisuuruista kokouspalkkiota kuin opiskelijajäsenille. Ulkopuolinen jäsen saa 100 euroa kokoukselta ja opiskelijajäsenet vain 15 euroa. Myöskään yliopistossa virkasuhteessa olevat eivät ole ennen saaneet erillistä kokouspalkkiota.
Uuden Itä-Suomen yliopiston hallituksen opiskelijajäsen Hanna Laakso valittiin viime maaliskuussa uuteen yliopistokollegioon, ja hän siirtyi kollegiosta hallitukseen ennen palkkioista päättämistä.
”En ole ollut mukana päättämässä palkkioiden suuruudesta, mutta arvelen, että palkkioiden korotuksia perustellaan työn lisääntymisellä. Uusi yliopistolaki tuo yliopistoille julkisoikeudellisen aseman, jolloin niillä on täysi vastuu taloudestaan. Tällöin myös hallituksen talousvastuu kasvaa”, Laakso kertoo.
Laakson mukaan muissa Suomen yliopistoissa palkkioissa noudatetaan samansuuntaista linjaa.
Laakso myös hylkää ajatuksen, että opiskelijajäsenten palkkiot voisi ohjata vaikkapa ylioppilaskunnan kassaan yhteiseksi hyväksi.
”Palkkioiden täytyy olla henkilökohtaisia, sillä toimijoina seisomme päätöstemme takana. Opiskelijajäseninä emme myöskään edusta ainoastaan ylioppilaskuntaa vaan koko yliopistoa.”