Kohti hiilineutraalia Joensuuta?

JOENSUU – Suuri osa käytännön toimista ilmastonmuutoksen torjumisesta tehdään kaupunkien tasolla.
”Innovatiiviset kaupungit -aluekehitysohjelman yhteydessä Joensuu on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä”, taustoitti ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.
INKA-ohjelmasta Joensuun ilmasto-ohjelmaan omaksuttu tavoite tarkoittaa huomattavasti tähänastista kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.
”Ilmasto-ohjelman päästövähennystavoitteista päätetään vuonna 2014. Jo nyt tavoitteisiin kuuluu energiankulutuksen vähentäminen neljäsosalla ja kulutuksen kattaminen yhdeksänkymmentäprosenttisesti uusiutuvalla energialla” kertoi ohjelman laatimisesta vastaava projektisuunnittelija Ulla-Riitta Pölönen.

Pölösen mukaan tieliikenne on suurin yksittäinen kasvihuonekaasupäästöjen lähde Joensuussa:
”Ohjelmassa tavoitellaan yksityisautoilun vähentämistä. Esimerkiksi Itä-Länsisillan rauhoittamista joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn käyttöön olisi syytä harkita uudelleen.”
”Syrjäseutujen joukkoliikennettä voisi puolityhjinä ajavien linja-autojen sijaan kehittää lähijunaliikenteen ympärille”, ehdotti Tuomo Lindholm yleisön joukosta.
”Junavuoroja pitäisi lisätä ja junien kyytiin voisi koota väkeä pikkubusseilla.”

Toinen merkittävä päästölähde on rakennusten energiankulutus. Joensuussa valtaosa asumisen päästöistä syntyy kaukolämmöstä, josta kolmasosa tuotetaan edelleen turvetta polttamalla. Ilmasto-ohjelmassa suunnitellaan muun muassa rakentajien palkitsemista ekologisista ratkaisuista. Esimerkkiä näyttää Joensuun Elli, jonka parhaiden kohteiden energiankulutus on vajaa kolmasosa huonoimpien kohteiden kulutuksesta:
”Energiaa on onnistuttu säästämään lämmitystä ja vedenkulutusta tehostamalla. Leinikkitielle on rakennettu matalaenergiataloja ja Leilitielle puisia passiivitaloja. Energiatehokkuusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin alhaisempina käyttökustannuksina”, kertoi Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen. Moni Uljaan lukija asuu siis kaupungin energiatehokkaimmissa taloissa. Lisäksi opiskelija-asunnoissa käytetään vihreää sähköä.

Alkavalla EU-ohjelmakaudella 25 prosenttia rahoituksesta suunnataan vähähiilisen talouden edistämiseen, eli rahan puutteeseen päästövähennystoimien ei pitäisi kaatua. Keskeinen kysymys on kuitenkin ilmastotavoitteiden läpäisevyys sekä kaupungin että kaupunkilaisten toiminnassa.
”Ilmastopolitiikkaa voisi tuoda lähemmäs kaupunkilaisia esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia eri kaupunginosissa”, tutkija ja aktivisti Jani Lukkarinen ehdotti.

Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaluonnos löytyy osoitteesta www.joensuu.fi/ilmasto. Kaupunkilaisilta toivotaan ideoita ja kommentteja luonnokseen 9.12. mennessä.