Kengänkuvia takalistoon 25 henkilötyövuoden verran

Itä-Suomen yliopisto irtisanoo väkeään 25 henkilötyövuoden verran. Lisäksi väkeä vähennetään eläkeratkaisuin, määräaikaisuuksien päättymisten, toiseen yksikköön siirtymisen ja liikkeenluovutuksen kautta. Yhteensä henkilöstöä vähennetään 70,5 henkilötyövuotta vuoden 2011 loppuun mennessä.
Irtisanottavien henkilöiden määrä on osa-aikaisuuksien vuoksi henkilövuosimäärää hiukan suurempi.
”Irtisanottavien määrä on 26 tai 27 henkilöä. Kaikkiaan vähennettävän henkilöstön määrä on jonkin verran yli 70 henkilöä”, hallintojohtaja Petri Lintunen toteaa.

Potkut saaville on luvassa tukipaketti, joka sisältää esimerkiksi mahdollisuuden ohjauskeskusteluun. Lisäksi työsopimuslain mukainen työllistymisvapaa on tukipaketissa laajennettu koskemaan myös niitä työntekijöitä, joiden vähintään kolme vuotta jatkunut määräaikaisuus päättyy.
Neuvottelut koskivat hallintokeskuksen, tietotekniikkakeskuksen, oppimiskeskuksen ja kirjaston henkilökuntaa sekä luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan osalta ekologian tutkimusinstituutin tukipalvelutehtävissä sekä kalantutkimusyksikössä työskenteleviä henkilöitä. Ilmeisesti terävöitettyyn yliopiston strategiaan sopimattoman ekologian tutkimusinstituutin tukipalvelutoiminnat ja kalantutkimusyksikkö tukitoimintojen osalta päätettiin lakkauttaa kokonaan.
”Tutkimukseen tässä ei puututa”, Lintunen painottaa.
Lisäksi tehtäviä ulkoistetaan soveltuvin osin. Esimerkiksi Yliopistopainosta yliopisto hankkiutuu eroon liikkeenluovutuksen kautta. Henkilöstö siirtynee kilpailutuksen jälkeen uuden painopalvelujen tarjoajan palvelukseen.
Irtisanottavat löytyvät Lintusen mukaan eri puolilta yliopistoa.
”Pääasiassa tietenkin lakkautettavista yksiköistä. Lisäksi kiinteistöpuolella ulkoistetaan toimintoja.”
Kirjastossa ei Lintusen mukaan ole irtisanomisia luvassa. Kirjaston väkeä harvennetaan eläköitymisen ja määräaikaisuuksien päättymisen kautta.

Irtisanomisten ja henkilöstön vähennysten syinä on yliopiston mukaan toimintojen uudelleenorganisointi kahden yliopiston yhdistymisestä johtuen ja tästä johtuva työvoimatarpeen väheneminen, hallituksen päätös asettaa vuoden 2011 tavoitteeksi vähintään 1,1 miljoonan euron siirtämistä vuoden 2010 hallinnon ja tukipalveluiden kehyksistä tutkimuksen ja opetuksen vahvistamiseen sekä Itä-Suomen yliopiston talousarvion laatimisen yhteydessä arvioitu alijäämäinen käyttötalous vuonna 2010.
”Tuloksellisen tutkimuksen ja opetuksen toteuttamiseksi voimavarojen kohdentaminen tutkimukseen ja opetukseen on välttämätöntä”, rehtori Perttu Vartiainen ja hallintojohtaja Petri Lintunen kertovat yliopiston tiedotteessa.