Kela kohtuullisti takaisinperintäänsä

KELA – Kela tuli toisiin ajatuksiin, eikä ulosmittaakaan veronpalautuksia niiltä asiakkailtaan, jotka ovat maksaneet velkaansa maksusuunnitelman mukaisesti. Ulosottoteitse Kela on perinyt velkoja veronpalautuksista vuodesta 2007. Kuluvan vuoden alussa perintää päätettiin tehostaa ulottamalla ulosmittaus myös sovituissa suunnitelmissa pysyneisiin asiakkaisiin, mutta saatu asiakaspalaute sai Kelan pyörtämään päätöksensä.
”Olemme harkinneet asiaa uudelleen ja päättäneet luopua uudesta menettelystä. Kela ei tänä vuonna eikä jatkossa pyydä veronpalautusten ulosmittaamista niiltä, jotka ovat noudattaneet Kelan kanssa tekemäänsä osamaksusuunnitelmaa. Pahoittelemme, että olemme aiheuttaneet asiakkaille huolta ja harmia tässä asiassa”, etuusjohtaja Anne Neimala sanoo.
”Veronpalautusten ulosmittaus on edelleen mahdollista silloin, kun asiakkaat eivät ole noudattaneet Kelan kanssa tekemäänsä osamaksusuunnitelmaa. Myös elatusapuvelkoja voidaan edelleen periä veronpalautuksista”, hän silti muistuttaa.

Suomen ylioppilaskuntien liitto on tyytyväinen Kelan päätökseen.
”Upeaa, että Kela on nyt päättänyt perua aiemman päätöksensä veronpalautusten ulosoton velkaansa asianmukaisesti hoitaneilta. Tämä on vastuullista toimintaa”, SYL:n hallituksen puheenjohtaja Marina Lampinen toteaa.
”Emme ole pitäneeet oikeudenmukaisena toimintapana sitä, että säntillisesti velkaansa maksavat ovat joutuneet ulosottoon. Opiskelijat ovat kuitenkin hoitaneet velkansa erittäin tunnollisesti. Esimerkiksi vuonna 2008 Kela peri opintotukia takaisin 36,7 miljoonaa euroa, joista se oli vuoden 2011 loppuun mennessä saanut peräti 95 prosenttia takaisin”, hän jatkaa.
Vuoden 2012 lopussa Kelalla oli takaisinperittävänä liikaa maksettuja etuuksia noin 119 miljoonaa euroa.