Kekkonen vai Nivala?

Teksti: Pasi Huttunen
Toinen näistä kahdesta johtaa ISYY:n hallitusta vuonna 2017 jos mitään yllättävää ei tapahdu. Tahvo Kekkonen opiskelee Kuopion kampuksella ja Matti Nivala Joensuun kampuksella.

Kamppailu ISYY:n hallituksen puheenjohtajuudesta käydään ryhmä Keskeisten Matti Nivalan ja Itä-Suomen vihreän vasemmiston Tahvo Kekkosen välillä. Nivala istuu tällä hetkellä ISYY:n hallituksessa sopo-vastaavana ja opiskelija-asuntojen rakentamiseen tähtäävän OKKK-hankkeen päävetäjänä. Kekkonen on puolestaan edustajiston toinen varapuheenjohtaja. Nivala opiskelee matematiikan aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi ja Kekkonen opiskelee sosiaalipsykologiaa. Knoppeina mainittakoon, että Nivala toimii myös sotilaskouluttajana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Pohjois-Karjalan koulutus- ja tukiyksikössä. Kekkosen taustalta puolestaan löytyy työkokemusta esimerkiksi vanginvartijana Kuopion vankilassa.
Kumpikaan kahdesta ei ole pyrkimässä tehtävään ulkopuolelta, mutta Kekkosen ryhmä Iviva on ollut edustajistossa kriittisin nyt istuvaa hallitusta kohtaan.

Tyrkyistä kumpikin painottaa, että kehittäisi puheenjohtajana etenkin viestintää ja avoimuutta. Molemmat arvioivat ne istuvan hallituksen suurimmaksi heikkoudeksi.
”Nykyisen hallituksen keskeisimpiä heikkouksia on ollut heikko keskusteluyhteys ylioppilaskunnan tärkeimpiin sidosryhmiin. Puheenjohtajana pidän huolen, että avoimuutta ja keskustelevampaa yhteyttä pidetään yllä edustajistoon, ainejärjestöihin, kerhoihin ja jäsenistöön päin”, Kekkonen toteaa.
”Sisäinen viestintä ja avoimuus ovat olleet tämän hallitusvuoden heikkouksia”, Nivala myöntää, mutta huomauttaa, että hallitus on kehittänyt viestintää koko ajan.
”Tätä kehitystä haluan jatkaa tulevana vuonna.”
Hallituksen muodostamisessa Nivala painottaisi erityisesti kampuksien välistä tasapainoa sekä sukupuolijakaumaa.
”Ja haluan pitää kv-opiskelijoiden määrän vähintään yhdessä.”
Kekkonen puolestaan painottaisi edustajistoryhmien voimasuhteita, mutta hänkin pitää tärkeänä kampusten tasavertaisuutta.
”Ulkomaalaisuus, sukupuoli tai muut ulkoiset tekijät eivät saa olla esteitä valitsemiselle”, Kekkonen vielä lisää.

Viestinnän painottamisen lisäksi Nivala toteaa, että haluaisi laajentaa opiskelijan edunvalvonnan näkökulmaa. Hänen mukaansa esimerkiksi yksinäiset ja perheelliset opiskelijat ovat ryhmiä, joihin ISYY ei ole käyttänyt viime vuosina resursseja. Kekkonen puolestaan nostaa esiin sen, että edunvalvonnassa ISYY:n pitäisi olla nopeampi reagoimaan.

Etenkin edustajistoryhmät Opiskelijan ISYY ja Oikeat tahtovat ISYY:n lähtevän rahoitusmarkkinoille lainavivun turvin. Sijoituslainaan kumpikin tyrkky suhtautuu varauksella.
”ISYY:n ensisijainen tehtävä on jäsenistön edunvalvonta, joten sijoitusmarkkinoille lähteminen vaatii laajempaa avointa keskustelua. Henkilökohtaisesti hyväksyisin sijoitusmarkkinoille lähtemisen, jos sen riskit on huomioitu, se ei vaadi jäsenmaksun korotusta ja se noudattaa jäsenistölle tärkeitä arvoja, kuten kestävä kehitys”, Nivala muotoilee.
”Mikäli ISYY ottaa sijoituslainaa, tulee sille olla selkeät perusteet pitkän aikavälin taloussuunnitelmassa. Varallisuuden kasvattaminen ei ole itseisarvoinen tavoite, vaan toiminnan täytyy olla suunnitelmallista. Sijoitustoiminnassa tulee minimoida riskit ja toiminnan tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää. Suhtaudun siis kriittisesti sijoitustoiminnan merkittävään kasvattamiseen, mutta en pidä sitä täysin poissuljettuna mahdollisuutena”, sanoo puolestaan Kekkonen.

Kansainvälisyyden suhteen eletään Itä-Suomen yliopiston kampuksilla jännittäviä aikoja. ISYY:n hallitukseen hakevista 15 hakijasta seitsemän on ulkomaalaisia.
Hallitukseen ovat tyrkyllä Nivalan ja Kekkosen lisäksi pakistanilainen toksikologiaa opiskeleva Humair Ali, jyväskylässä yliopistouransa aloittanut ensimmäisen vuoden hammaslääketieteen opiskelija Olli Auvinen, pakistanilainen kansanterveystieteen opiskelija Barkat Babar, viidennen vuoden ympäristö- ja biotieteiden opiskelija Henri Hakkarainen, tällä hetkellä ISYY:n hallituksessa istuva liettualainen englannin kielen kirjallisuuden ja kulttuurin opiskelija Lina Munčytė, kauppatieteiden opiskelija Sara Peltola, intialainen sovelletun fysiikan opiskelija Mithilesh Prakash, viidennen vuoden luokanopettajaopiskelija Heikki Räihä, kuudennen vuoden historian opiskelija Matias Saastamoinen, brasilialainen toksikologian opiskelija Lilian Silva, historian opiskelija Heidi Turunen, pakistanilainen kemian opiskelija Waqar Zafar sekä pakistanilainen kansanterveystieteen opiskelija Zeeshan Zahoor.
Tyrkyistä Nivala, Peltola, Turunen, Saastamoinen ja Munčytė opiskelevat Joensuun kampuksella, Kekkonen, Prakash, Auvinen, Silva, Zafar, Ali, Hakkarainen, Babar ja Zahoor Kuopion kampuksella ja Räihä Savonlinnan kampuksella. Räihä on ilmoittanut tavoittelevansa hallituksen varapuheenjohtajan pallia.

ISYY:n hallitustyrkkypaneeli järjestetään tänään kello 17 alkaen. Joensuussa paikkana on AU205, Kuopiossa MS307 ja Savonlinnassa A130. Lisäksi paneeli striimataan nettiin: Live-stream