Kauniit ajatukset, rumat realiteetit

Korkeakoulutusta repivät ristiriidat tavoitteiden ja keinojen välillä. Me kaikki haluamme tehdä töitä sen eteen, jotta suomalaisissa korkeakouluissa tehdään korkeatasoista opetusta ja tutkimusta sekä kehitetään tutkimus- ja oppimisympäristöjä sekä tukipalveluita.
Tältä vaativalta ja pitkäjänteiseltä työltä viedään kuitenkin jatkuvasti edellytyksiä. Yliopistot ovat olleet jo vuosia jatkuvien muutosten kourissa, mikä näkyy pitkäjänteisen kehittämisen puutteena ja erityisesti henkilökunnan ja opiskelijoiden väsymisenä sekä suoranaisena loppuun palamisena.

Näiden jo tehtyjen muutosten päälle ovat nyt tulossa massiiviset koulutusleikkaukset, jotka vaarantavat tutkimuksen ja opetuksen lisäksi opiskelijoiden kipeästi tarvitsemat tukipalvelut. OECD:n pääsihteeri Angel Gurriakin ihmetteli taannoin Suomen vierailullaan kansallista suuntaamme.
Kaiken kukkuraksi tuleva opintotukileikkaus ajaa yhä useamman opiskelijan taloudelliseen ja psyykkiseen ahdinkoon. Opintoihin on entistä vaikeampaa keskittyä, koska yhä useampi opiskelija joutuu miettimään opintojensa rahoittamista ja yhtenään kiristyviin edistymisvaatimuksiin yltämistä.

Entä miten käy erityisryhmien, kuten esimerkiksi osa-aikaisten tai perheellisten opiskelijoiden? Kun opiskeluun ja työssäkäyntiin kuluu yhä enemmän aikaa, lapsien kanssa vietettävä aika vähenee. Kaiken kaikkiaan moderniin opetukseen ja tutkimukseen oleellisesti kuuluva joustavuus on yhä kaukaisempi unelma.
Tähän asti Suomi on elänyt koulutuksella ja uusilla innovaatioilla. Itä-Suomen yliopisto on halukas kehittämään oppimisympäristöjä, mutta tätä ja muita hyviä tavoitteita jarruttavat hallituksen esittämät koulutusleikkaukset. Yliopistomme on yt-neuvottelukierteessä, jolle toivottavasti jo pian saadaan piste. Jatkuvat muutokset ja lisäleikkaukset eivät anna yliopistoille työrauhaa keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli koulutukseen ja tutkimukseen sekä niiden kehittämiseen. Koska tulee yliopistoihin työrauha, jotta saadaan aikaan tuloksia?

Matti Nivala, sosiaalipoliittinen vastaava, ISYY
Maarit Hotanen, koulutuspoliittinen vastaava, ISYY
Jukka Ruokanen, edunvalvontasihteeri, ISYY
Piia Tiainen, edunvalvontasihteeri, ISYY