Kannanotto ISYYn toimijoille – Käyttäkää julkisuutta ISYYn kehitykseen

Olet sitten Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa, hallituksessa, jaostoissa, oppiainejärjestöissä, valiokunnissa tai kerhoissa, tämä kannanotto on sinulle. ISYY on nostanut profiilia edustajiston vaaleissa, sekä tuomalla julkisuuteen #mikäISYY-konseptin. Näiden tekojen lisäksi olisi kuitenkin lisää julkista toimintaa mitä ISYYn toimijat voisivat tehdä jäsentensä ja itsensä hyväksi.

Ydinajatus on tämä: hyvistä teoista, kehityksestä, suunnittelusta sekä kritiikistä liittyen ISYYn asioihin tulisi kirjoittaa enemmän julkisuuteen Uljas-lehden välityksellä. Yksittäiselle toimijalle tämä tarkoittaisi julkisuutta asioiden hoidossa, terävämpää profiloitumista, sekä aitoa asioiden pöydälle nostoa. Jos katselen lehdestä tai somesta hyvin tehtyjä töitä, siitä kyllä tulee ”nyt on kunnollista” -olo. Julkisuuden kautta toiminta saa uskottavuutta, uusia jäseniä, laadukkaampia kannanottoja sekä ideoita. Enkä tarkoita tässä julkisuudella pelkästään yksittäistä jaoston viestintää, tai edes ISYYn tai yliopiston Facebook-ryhmää. Tarkoitan tällä myös nimenomaan Uljas-lehteä, joka vie asiat paikalliselle ja valtakunnalliselle tasolle.

Yhden raportin voi ekstrapoloida 30 minuutissa kirjoitetusta pöytäkirjasta. Onko tämä teknistä copy pastea, kyllä. Vaikuttaako se työnteon julkisuuskuvaan enemmän kuin pöytälaatikossa mätänevä pöytäkirja, myös kyllä. Parastahan tässä on se, jos satutaan tekemään joku virhe. Julkisessa keskustelussa virheitä on helpompi huomata ja siten myös korjata. On täysin typerä ajatus, että kaiken pitää näyttää aina täydelliseltä suoritukselta. Mikään asia ei tällöin kehity kun toimintaa ei aseteta kriittiseen tarkasteluun. Tämän takia julkisella menettelyllä on myös sisällöllinen tärkeä tehtävä. Jos toimintoja pitää julkisuudelta käytännössä piilossa, kehitys saattaa olla negatiivista tai lähellä nollaa.

Raporttien ja tiedotteiden lisäksi aktiiviset tekijät voisivat kirjoittaa erilaisia kannanottoja, julkisia kehitysehdotuksia, kritiikkejä ISYYn tai yliopiston toiminnasta. Tekijöinä voi olla yksityishenkilönä, ryhmänä tai pyrkiä kampusten väliseen yhteistyöhön. Myös yliopisto kannattaa ottaa mukaan. Parhaassa tapauksessa se nostaa myös yliopiston silmissä ISYYn luotettavuutta ja yhteistyökyvykkyyttä, mikä saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa yliopiston tukeen ISYY:lle. Yliopiston kun pitäisi vastaavalla tavalla toimia julkishallinnollisilla periaatteilla, eikä osakeyhtiöiden periaatteilla julkisessa toiminnassa. Samaa periaatteellisuutta voisi ISYY:ssä olla hyötyä. Ei mennä brändi, vaan substanssi edellä julkisuuteen.

Olemme Suomen tasolla kohtuullisen nuori ylioppilaskunta, jolla on ikää vasta kahdeksan vuotta. Ylioppilaskuntien yhteen liittyessä menetettiin varmasti myös paljon hiljaista tietoa. Näiden seikkojen takia on järkevää pitkällä tähtäimellä luoda rakentavia käytänteitä, jotka ovat organisaatioiden kannalta itseään korjaavia. Tämän takia ISYYn aktiivit tarvitsevat kipeästi lisää laajempaa julkista toimintaa. Kritiikin pelko voi kahlehtia kehitystä. Tämä on vaaran paikka mille tahansa organisaatiolle. Ainoa keino suojautua tältä vaaralta on puolustaa yksilön vapautta kritiikinmuodostukseen, koska kritiikki on se millä organisaatiot kehittyvät ja hengittävät raikkaammin.

Kannanotolla on myös ISYYn tulevaisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Jos haluamme rikkoa ISYYn vaalikulttuuria pois pienen piirin kaverivaaleista, on äärimmäisen tärkeää että mahdollisimman moni edustajiston edustaja tai edustajistoon pyrkivä tekee myös julkista työtä varsinaisten projektien lisäksi. Jos kukaan ei kuule puun kaatuvan, asiaa ei välttämättä tapahtunut ollenkaan. Visiona näillä teoilla olisi merkittävä yhteisvaikutus. Jos kaikki ISYYn toimijat harjoittaisivat enemmän julkista tiedottamista, emme tarvitsisi #mikäISYY päivityksiä. Ja ennen kaikkea, ISYYn vaalien äänestysprosentti olisi yli 50 prosenttia, koska laaja julkinen menettely sitoisi myös jäseniä ISYYn kehittämiseen. Pyydän siksi kaikkia ISYYn toimijoita hyödyntämään julkisen toiminnan edut omaksi ja ISYYn parhaaksi.

Ari J. Tervashonka
Varnitsan ja Praxiksen alumni, väitöstutkija Kannanoton kirjoittaja, yhteydenotot aritervashonka@hotmail.com

Marko Koskelo
Kirjoituksen esitarkastaja, Varaedaattori

Mikko Nissinen
Varaedaattori

Juri Pesonen
Kokemusasiantuntija

Mikko Hietala
Itä-Suomen Vasemmistonuorten pj.

Matti Nivala
FM, Alumni

Laura Mulari
FM, Alumni

Jouko Hartikainen
Varaedaattori

Otto Kantanen
FM, Alumni

Esther Libba-Kartus
FM, Alumni

Akseli Hakkarainen
Insinööri & LTO

Samsung Fuma
Edaattori