Kampussiirto edustajistoon pyrkivien mielessä

Teksti ja kuvat: Iisa Manninen
Äänestäminen tapahtuu kokonaan sähköisesti. Jokainen äänioikeutettu saa sähköpostiin linkin, jonka kautta äänestys tapahtuu.

Aleksi Hiltunen (DeeKu)
”Aion olla varmistamassa, ettei ISYY lähde ottamaan kestämättömiä riskejä asuntoprojektissa. Kansallisella tasolla DeeKu tekee yhteistyötä muiden lääketieteen opiskelijoiden ja oikeustieteen opiskelijoiden kanssa, ja haluamme hillitä professioalojen sisäänottomäärien kasvua resurssien vähentyessä.”

Elina Kilponen (ISYY:n yhteiskuntatieteilijät)
”Viestintää tulisi kehittää edelleen, vaikka edistystä on ollut nähtävissä. Nykyinen edustajisto ei ole mielestäni jäsenistön suuntaan kauheasti näkynyt. Sen suhteen olisi ollut kiva nähdä aktivoitumista edustajistovaalien alla.”

Elisa-Maria Heikkinen (Kuopion Luonnontieteellinen Edustajistolista)
”Haluan vaikuttaa opiskelijan asumismahdollisuuksiin ja hyvinvoinnin tukemiseen.”

Ella Petäjäsuo (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto)
”Haluaisin vaikuttaa kasvisruoan parempaan saatavuuteen. Lisäksi haluaisin ympäristöystävällisen ja reilun yliopiston, joka ottaa huomioon kaikki opiskelijat: esimerkiksi jokaisessa rakennuksessa pitäisi olla wc-tiloja, jotka soveltuisivat kaikille kävijöille.”

Heidi Hämäläinen (ISYY:n yhteiskuntatieteilijät, sit.)
”Haluan vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Haluan tuoda esille perheellisten asemaa, sillä pienen pojan äitinä tiedän, ettei opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen ole aina mutkatonta.”

Heli Jeskanen (FaBio)
”Yliopistolle lisää hiljaisia ja opiskelijoiden ilmaiseksi varattavissa olevia itseoppimistiloja. Savilahdelle ollaan rakentamassa uusia opiskelija-asuntoja, joita ISYY:n tulisi hankkia ja tarjota jäsenilleen. Kielikeskuksen toiminta tulisi saada opiskelijaystävällisemmäksi, koska tällä hetkellä kaikille pakollisille kursseille eivät mahdu kaikki vuosikurssin opiskelijat.”

Heta Santamäki (Vihreä lista)
”Haluaisin vaikuttaa siihen, että tieto kulkisi yliopiston sisällä entistä paremmin, Kuopioon saataisiin kauan kaivattu 24h opiskelutila, sekä siihen, että Savonlinnan opiskelijoiden siirtyminen Joensuun kampukselle onnistuu mahdollisimman hyvin.”

Jaakko Kangasmäki (Keskeiset)
”Päällimmäinen huolenaiheeni on Joensuun kaupungin asuntotilanne. Haluaisin myös kehittää liikuntapalveluita paremmiksi. Sähköisiä tenttitiloja ja e-kirjoja lisää. Tutkimus Joensuun kampuksen mahdollisista homeongelmista olisi tarpeen. Kokisin myös tarpeelliseksi tehdä ISYY:n palveluista yksinkertaisen mobiiliapplikaation.”

Jonni Nykänen (DeeKu)
”Haluaisin erityisesti kehittää opiskelijoiden henkisen jaksamisen tukemista. Haluan olla mukana varmistamassa, että jokaisen opiskelijan kannattaa olla ISYY:n jäsen.”

Juho Kettunen (ISYY:n Demariopiskelijat)
”Ruokala- ja kirjastopalveluita tulisi kehittää. Ruokaloissa on jo nyt kiireisimpään lounasaikaan sellaiset jonot, ettei luentojen välissä ehdi kunnolla syömään. Jonot eivät tule helpottumaan Savonlinnan kampussiirron myötä. Kirjastopalveluiden varausmaksuista tulisi luopua tulevien vuosien aikana.”

Laura Helminen (FaBio)
”Haluan, että jäsenet eivät kokisi ISYY:tä kaukaisena. FaBiossa tärkeimpinä asioina pidämme opiskelija-asuntojen rakentamista ja itseopiskelutilojen lisäämistä.”

Marko Koskelo (Keskeiset)
”Vaikka ISYY:n nykyinen tiedotus antaa monenmoista dataa, näkisin että perinteistä face to face -metodia tulisi alkaa toteuttamaan, jotta tietoa saadaan levitettyä kaikille opiskelijoille. Lisäksi vastakkainasettelu Joensuun ja Kuopion kampusten välillä tulisi pyyhkiä pois. Ylioppilaskunnan tulisi tehdä enemmän yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa.”

Marko Piipponen (Syndikalistit, sit.)
”Haluan kasvattaa ainejärjestöjen vaikutusvaltaa ja karsia puoluepolitiikan ISYY:sta. Haluaisin, että Itä-Suomen yliopisto voisi olla puhdas tiedeinstituutio ilman, että erilaiset yhteiskunnan diskurssit (feminismi, Reilu kauppa jne.) voivat vaikuttaa yliopiston tieteelliseen toimintaan.”

Micke Hietala (Oikeat)
”Haluan vaikuttaa siihen, että ylioppilaskunnan maksut olisivat valinnaisia. Opiskelijoiden äänen kuuluminen valtakunnan tasolla on heikentynyt ja haluaisin parantaa yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa, että opiskelijat saisivat äänensä paremmin esille. ”

Riikamari Vaaranta (ISYY:n Demariopiskelijat, sit.)
”Haluaisin kaikille opiskelijoille opiskelija-alennuksen kaikissa julkisissa liikennevälineissä riippumatta matkan kilometrimäärästä, kaupungista missä asuu ja opiskelee.”

Riina Kuusinen (Puolueettomat, sit.)
”Sykettä-liikuntapalveluiden tulisi saavuttaa myös ne opiskelijat, joille liikunta tuottaa haasteita. Ympäristövastuuseen tulisi panostaa enemmän. Haluan myös ISYY:n lähemmäksi opiskelijoita, jotta kahden vuoden päästä pidettävissä vaaleissa äänestysprosentti olisi lähemmäs 80.”

Roosa Ylikoski (Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto)
”Opiskelun ei tarvitse olla elämän parasta aikaa, mutta haluaisin, että se olisi ihan jokaiselle edes mukavaa aikaa. Esteettömyys ja mielenterveyspalvelut ovat asioita, joita haluaisin parantaa. Haluaisin myös lisätä ihmisten tietämystä vaihtoehdoista vaikuttaa opiskeluympäristöönsä. Kuinka moni esimerkiksi tietää mitä edustajisto oikeasti tekee?”

Rosa Summanen (Oikeat)
”Haluan vaikuttaa muun muassa opiskelijoiden henkisiin voimavaroihin, oppimistyyleihin, sekä yhteishengen muodostumiseen. Edustan listaa Oikeat, jonka tavoitteena on pitkään ollut Uljas-lehden konkreettinen kustannusarviointi ja paperilehdestä luopuminen. Lisäksi ISYY:n tulisi olla paremmassa keskusteluyhteydessä Joensuun ja Kuopion kaupunkien, sekä alueiden muiden oppilaitosten kanssa.”

Susanna Haverinen (Puolueettomat, sit.)
”Haluan olla luomassa ilmapiiriä, jossa ISYY:n toiminta ei ole tuntematonta opiskelijoille. Haluaisin, että eri tahot, kuten yliopisto, ainejärjestöt ja kaupunki tekisivät tiivistä yhteistyötä ISYY:n kanssa, jolloin kaikki hyötyisivät. Haluan olla luomassa hyvää ilmapiiriä Joensuuhun kampussiirron myötä.”

Toivo Isoranta (Kylterit Joensuu, sit.)
”Minulla on talousosaamista ja mielestäni ylioppilaskunnassa tulisi olla enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät näitä. Haluan vaikuttaa erityisesti asuntotilanteen parantamiseen, sekä ylioppilaskunnan taloudenpitoon alemman jäsenmaksun muodossa.”

Tommi Manninen (Kylterit Joensuu, sit.)
”Muutosta vaalitapaan: Nykyinen Sainte-Laguën vaalitapa ei mahdu oikeustajuuni. Haluan herättää keskustelua, mihin tehtäviin ylioppilaskunnan kannattaa käyttää resurssejaan. Liputan asuntorakentamisen puolesta.”

Touko Kivi (Perussuomalaisten Nuorten lista)
”Tärkeimpänä haluaisin saada alennettua ylioppilaskunnan jäsenmaksua keskittämällä ylioppilaskunnan toimintoja niiden ydintehtäviin. Hyvä kouluruoka on lähellä sydäntä ja näen hyvän terveydenhoidon YTHS:n kautta erittäin tärkeänä.”

Wilma Poutanen (Vihreä lista)
”Tahdon kehittää opinto- ja uraohjausta laadukkaammaksi osallistamalla opiskelijat opetussisältöjen suunnitteluun, sekä turvata mielenterveys- ja opintopsykologipalvelut helposti saavutettaviksi. Haluan löytää ratkaisuja kohtuuhintaisen asumisen tarjoamiseen kaikille opiskelijoille.”

 

Kaikki ehdokkaat ISYY:n edustajistovaaleissa 2017 ovat nähtävissä ISYY:n verkkosivuilla.