Kaksisataa tuutoria haussa

Ylioppilaskunta etsii parhaillaan tuutoreita opastamaan ensi syksynä aloittavia uusia opiskelijoita. Tuutorihaku jatkuu 4. maaliskuuta saakka. Yhteensä täytettävänä on 202 tuutoripaikkaa eri oppiaineissa. Oppiaineiden edustajat ja ainejärjestöt valikoivat tuutorit yhdessä hakemusten perusteella. Valituille ilmoitetaan viimeistään 17. maaliskuuta.

Hiukan yli puolet tuutoreista tarvitaan Joensuuhun ja vajaa 40 prosenttia Kuopioon. Savonlinnan kampukselle tuutoreita rekrytoidaan yhteensä 15. Tiedekunnittain tuutoripaikat jakaantuvat tasaisesti. Eniten tuutoreita tarvitaan Filosodiseen tiedekuntaan. Yksittäisistä oppiaineista eniten tuutoreita tarvitaan farmasian oppiaineessa, eli 16. Lääketieteeseen tuutoreita värvätään toiseksi eniten, eli 13.

Itä-Suomen yliopiston tuutorit ovat opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita syksyisin integroitumaan yliopistoyhteisöihin ja opiskelukaupunkiin. Yliopisto, ylioppilaskunta, YTHS ja seurakunnat kouluttavat tuutoreita keväällä ja syksyllä tehtäväänsä. Koulutukset ovat pakollisia ensimmäistä kertaa Itä-Suomen yliopistossa tuutoroiville.

Hakukuulutus: TUUTORIHAKU 2012