Kaksi ehdolla ISYY:n hallituksen puheenjohtajaksi

ISYY – Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitusneuvottelut käynnistettiin viime perjantaina. Tähän mennessä halukkuuteensa ISYY:n ensi vuoden hallitukseen on ilmaissut yhteensä 11 opiskelijaa. Hakijoista kuusi on Joensuun kampukselta ja viisi Kuopiosta. Savonlinnasta kukaan ei ole ilmaissut vielä halukkuuttaan ensimmäiseen takarajaan mennessä.

Hallitustyrkkyjen piti jättää hakemuksensa 23. marraskuuta mennessä, mutta ehdokkaita nostettaneen perinteisesti vielä edustajiston kokouksessa jossa hallitus valitaan.

Halukkuutensa puheenjohtajaksi ovat ilmaisseet Joensuun kampuksen Tuomas Hiltunen sekä Kuopion kampuksen Juho Pulkka. Hiltunen opiskelee matematiikkaa ja toimii tällä hetkellä Joensuun vihreän vasemmiston puheenjohtajana sekä Itä-Suomen vihreän vasemmiston edustajistoryhmän puheenjohtajana.

”Unelmieni ISYY on vahvempi kuin sen opiskelijat yhteensä. Mielestäni ISYY:n pitää olla opiskelijoidensa etuja valvova ja hyvinvoinnista huolehtiva, sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävä, näkyvä, opiskelijaläheinen, kampusrajat ylittävä ja yhteisöllinen järjestö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jokaiselle jäsenelleen matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua toimintaan haluamallaan tavalla”, Hiltunen toteaa hakemuksessaan.

Pulkka puolestaan on aktiivinen Keskustalainen ja opiskelee terveystaloustiedettä Kuopiossa. Pulkka on tämän hetkisen ISYY:n hallituksen varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on toiminut Iisalmessa kaupunginvaltuutettuna ja on tällä hetkellä varajäsenenä Iisalmen kaupungin hallituksessa ja valtuustossa.

”Haen ISYY:n hallituksen puheenjohtajaksi, koska haluan olla kehittämässä ylioppilaskuntaamme entistä opiskelijaystävällisemmäksi ja vaikuttavammaksi yhteisöksi – sellaiseksi, johon kuulumisesta jokainen Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva voi olla ylpeä. Tähän päämäärään pääsemme vain tavoitteellisella yhteistyöllä, joka kantaa yli ryhmä- ja kampusrajojen”, Pulkka ilmoittaa.

Kuopiosta hakemuksensa hallitukseen ovat jättäneet lisäksi Sami Gabbouj, Arshad Haroon ja Piia Tiainen. Joensuun muut hakijat ovat Heljä Hietala, Maria Jauhiainen, Antti Kurronen, Joni Lappalainen ja Rasbin Rijal.

Hakijoiden joukosta Rijal ja Haroon eivät puhu äidinkielenään suomea, joten jos he tulevat valituksi, joutuu hallitus kommunikoimaan englanniksi tai käyttämään apuna tulkin palveluja.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee hallituksen kokouksessaan 5. joulukuuta. Lisätietoa hakijoista löytyy ISYY:n nettisivuilta.