Kaisa Huhta UEF:n ensimmäinen oikeustieteen maisteri

Kaisa Huhta valmistui Itä-Suomen yliopiston historian ensimmäiseksi oikeustieteiden maisteriksi 19. maaliskuuta. Huhta aloitti eurooppaoikeuden opinnot vuonna 2010 ja siirtyi oikeustieteisiin valintakokeen kautta syksyllä 2013. Gradussaan hän käsitteli kapasiteettimekanismia Euroopan unionin sähkömarkkinoilla ja sai siitä korkeimman mahdollisen arvosanan laudatur.
”Itä-Suomen yliopistossa on ollut hyvä opiskella. Oikeustieteen opetuksen ryhmäkoot ovat pienet ja mahdollistavat yksilöllisen ohjauksen. Oma kokemukseni on ollut, että tällaisen nuoren laitoksen on helppoa muuttua ja kehittyä nopeasti vastaamaan opiskelijoiden odotuksia ja yhteiskunnan vaatimuksia”, Huhta kertoo.

Hän tekee harjoittelua asianajotoimistossa Helsingissä. Lisäksi hän on opintojensa ohessa työskennellyt oikeustieteiden laitoksen energiaoikeuden tiimissä ja koordinoinut muun muassa energiaoikeuden täydennyskoulutusohjelmaa.
”Olen viihtynyt asianajotoimistossa erittäin hyvin, mutta toisaalta myös tutkijanura kiinnostaa. Onneksi näiden kahden vaihtoehdon yhteensovittaminenkaan ei ole pitkällä aikavälillä mahdotonta.”

Itä-Suomen yliopisto sai oikeustieteiden tutkinnonanto-oikeuden vuonna 2012 ja ensimmäiset opiskelijat aloittivat 2013. Vuonna 2014 oikeustieteiden 40 aloituspaikasta kilpaili 445 hakijaa. Tänä keväänä uudistuneessa yhteisvalinnassa hakijoita oli alustavien tietojen mukaan 955 hakijaa, joista 431 ensisijaista.

Pasi Huttunen