Juodun viinan määrä ei lisää rattijuopumuksia

Teksti: Pasi Huttunen

Juodun viinan määrällä, eli alkoholin kokonaiskulutuksella ei ole tilastollista yhteyttä rattijuopumusten määrään. Sen sijaan talouden kasvu vähentää rattijuopumuksia. Törkeiden rattijuopumusten määrään ei taloustilannekaan juuri vaikuta. Tiedot selviävät oikeustieteen tohtori Mika Sutelan ja filosofian tohtori Olli Lehtosen tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkijoiden mukaan tehokkain keino vaikuttaa rattijuopumusrikollisuuteen on panostus pitkäaikaiseen ehkäisevään päihdetyöhön. Lisäksi kiinnijäämisriskin lisääminen keinoista kenties tehokkain.
”Virallinen valvonta, mutta myös sosiaalinen kontrolli ovat tärkeitä rattijuopumusrikosten ennaltaehkäisyssä”, Itä-Suomen yliopistossa tutkijana työskentelevä Sutela sanoo.

Tutkimuksen aineistona käytettiin Tilastokeskuksen oikeus-, kansantalous- ja työmarkkinatilastoja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoja alkoholinkulutuksesta vuosilta 1990–2015. Tutkimus ilmestyi Liikennesuunnittelun seuran Liikenne-lehdessä.