Junavuorojen vähentäminen varastaa opiskelijan lompakosta

Teksti: Jarkko Kumpulainen

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen mielestä VR eristää Itä-Suomea raidevuoroja karsimalla. Kannanotossaan hallitus syyttää VR-Yhtymää, ettei se kanna yhteiskunnallista vastuutaan kestävän kehityksen turvaamisesta.

Lakkautetut vuorot liittyvät Liikenne- ja viestintäministeriön tekemiin päätöksiin junien osto- ja velvoiteliikenteestä. Päätökset tulivat voimaan 27. maaliskuuta ja näkyivät erityisesti Itä-Suomessa. Ministeriön päätöksien seurauksena VR karsi muun muassa vuoroja Joensuun ja Varkauden välillä, sekä Kuopioon aamulla saapuva junavuoro.

ISYY:n hallituksen mielestä VR:n tulisi kuitenkin mahdollistaa joustava liikkuminen ympäri Suomen ja joustavuudellaan taata, että myös tulevat sukupolvet suosivat rataliikennettä. Tässä tehtävässä hallitus kokee VR:n politiikan joutuneen hakoteille.

”Säästöjä on lähdetty hakemaan lakkauttamalla junavuoroja, joita on pidetty tarpeettomina. Kuitenkin nämä lakkautetut junavuorot ovat olleet opiskelijoille tarpeellisia, sillä ne mahdollistavat joustavan liikkumisen opiskelukaupunkiin”, hallituksen puheenjohtaja Juho Ikonen toteaa kannanotossa.

Kannanotossa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea opiskelijaryhmiin, jotka haluavat kouluttautua työelämän rinnalla ja asuvat vakituisesti opiskelupaikkakunnan ulkopuolella. Kontaktiopetukseen saapuminen opiskelupaikkakunnalle vaikeutuu ja kallistuu, kun junavuoroja lakkautetaan, ja esimerkiksi aamuvoron sijaan joutuu valitsemaan vaihtoehdon, joka vaatii yöpymistä majoitusliikkeessä.
Junavuoroista leikkaamisen haitallinen vaikutus on kohdistunut erityisesti terveys- ja yhteiskuntatieteen opiskelijoihin, joista ”valtaosa on työssäkäyviä ja perheellisiä.”

”Esimerkiksi Kuopioon saapuvan kello 9.39 vuoron poisto on vaikeuttanut Etelä-Suomessa asuvien opiskelijoiden opintojen sujuvuutta. Tämä junavuoro oli käytännössä ainoa kustannuksiltaan ja nopeudeltaan järkevä matkustusmuoto. Opiskelijat eivät voi enää hyödyntää aamupäivisin saapuvaa junaliikennettä”, Ikonen avaa ongelmaa.

”Junavuorojen vähentäminen siis ajaa opiskelijoita taloudellisesti yhä ahtaammalle”, Ikonen toteaa.

ISYY:n hallituksen tiedote luettavissa täältä.

Uutista muutettu 14. kesäkuuta: Lakkautetut vuorot eivät ole ainoastaan VR:n toimien seurausta vaan niihin vaikuttavat ensisijaisesti Liikenne- ja viestintäministeriön tekemät päätökset junien osto- ja velvoiteliikenteestä.