Jopa 200 työntekijää irtisanomisuhan alla Itä-Suomen yliopistossa

Kuva: Pasi Huttunen

Yliopisto suunnittelee irtisanovansa, osa-aikaistavansa tai muuten vähentävänsä jopa 200 työntekijää. Vielä 4. joulukuuta yliopiston hallituksen puheenjohtaja Petteri Taalas vakuutti Uljaalle, että henkilöstövähennyksiä ei ole tulossa. Hän ennakoi haastattelussa yt-neuvotteluja, mutta väitti selkeäsanaisesti, että henkilöstövähennyksiä ei tule.

Yt-neuvottelut koskevat yliopiston tiedotteen mukaan kaikkia yliopiston hallinto- ja tukipalveluissa työskenteleviä henkilöitä lukuun ottamatta apteekin henkilöstöä. Lisäksi yt-neuvottelut koskevat koko Aducaten, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston (Joensuu ja Savonlinna), Savonlinnan normaalikoulun, tietojenkäsittelytieteen laitoksen (Kuopio ja Joensuu), Koe-eläinkeskuksen, Karjalan tutkimuslaitoksen, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen henkilökuntaa. Yhteensä yt-neuvottelujen piirissä on noin 1200 ihmistä.
”Teemme kaiken voitavamme, jotta mahdolliset henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja muiden keinojen kautta siten, että irtisanomiset, lomautukset ja osa-aikaistamiset voidaan minimoida”, yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen sanoo.

Itä-Suomen yliopistoon kohdistuva perusrahoituksen vähennys vuoteen 2015 verrattuna on arviolta 7–9 miljoonaa vuodesta 2016 eteenpäin. Yliopiston vuoden 2016 talousarvio on 1,1 miljoonaa alijäämäinen. Päätökset irtisanomisista ja muista toimenpiteistä tehdään yliopiston mukaan yt-neuvottelujen päätyttyä aikaisintaan maaliskuussa 2016. Yliopiston hallitus päätti yt-neuvotteluista kokouksessaan 7. joulukuuta.

Pasi Huttunen