Hallinto-oikeus: Wanha Jokela suojeltava

JOENSUU – Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö joutuu kolhiutuneen maineensa lisäksi hoitamaan itse oikeudenkäyntikulunsa, joita se yritti sysätä Wanhan Jokelan puolustajien maksettavaksi. Säätiö vaati Jokelan kielteisestä suojelupäätöksestä valittaneita korvaamaan asianajokuluja 10068,80 euroa. Summaan oli laskettu mukaan kuluja esimerkiksi siitä, että asianajaja oli tutustunut asiasta käytävään keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

”Hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen Wanhasta Jokelasta esitettyjen valitusperusteiden johdosta. Tämän vuoksi ei ole kohtuutonta, että Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö ja Kiinteistö Oy Joensuun Inarinkulma joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan”, päätöksessä todetaan.
Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Wanhan Jokelan suojelukysymyksessä ei myöskään ole tehty riittäviä selvityksiä maankäyttö- ja rakennuslain yhdeksännen pykälän vaatimalla tavalla.
”Siitäkin huolimatta, että kysymys on yleiskaavasta, olisi tässä tapauksessa ollut tarpeellista tutkia ja selvittää sellaisetkin vaihtoehdot, jotka saattaisivat mahdollistaa rakennuksen suojelemisen ja mahdollisen lisärakentamisen.”

Hallinto-oikeuden mukaan Wanhan Jokelan rakennuksella on ”lähtökohtaisesti suojeluarvoa, eikä riittävien selvitysten puuttuessa ole voitu katsoa, että suojelu aiheuttaisi kohtuutonta haittaa.”
Lopputuloksenaan hallinto-oikeus kumoaa päätöksen jättää Wanha Jokela ilman suojelumerkintää. Joensuun kaupungilla on mahdollisuus halutessaan valittaa päätöksestä.