Joensuusta pusketaan maistereita halvalla

Opintopiste irtosi Joensuussa Kuopiota halvemmalla viime vuonna. Joensuun yliopiston perustutkintokoulutuksessa suoritettu opintopiste maksoi 118 euroa, kun Kuopion yliopiston vastaava luku 136 euroa. Samansuuntainen ero on myös maisterintutkintojen keskimääräisessä hinnassa. Joensuussa vuosina 2006–2008 suoritettujen tutkintojen keskimääräiset kustannukset olivat 31 249 euroa. Kuopiossa vuosina 2007–2009 suoritettujen tutkintojen kustannukset olivat keskimäärin 44 786 euroa. Tohtorintutkinnon kustannukset olivat Kuopiossa lähes kaksinkertaiset Joensuuhun verrattuna. Joensuussa tohtori saatiin keskimäärin 294 234 eurolla. Kuopiossa kustannukset olivat 442 000 euroa.

Valtakunnallisesti maisterintutkintojen kustannukset olivat keskimäärin 35 619 euroa, joten Joensuun yliopisto tuotti maistereita 14 prosenttia halvemmalla kuin Suomessa keskimäärin.

Joensuun yliopistossa valmistuttiin maisteriksi keskimäärin 26,9 vuoden iässä tutkinnon keskimääräinen laajuus oli 354 opintopistettä. Opintoihin käytettiin Joensuussa 4,9 vuotta. Tohtorien keskimääräinen valmistumisikä puolestaan oli 34,5 vuotta. Kuopion yliopistossa maisterintutkinto saatiin keskimäärin 32 vuoden iässä ja tutkinnon keskimääräinen laajuus oli 248 opintopistettä. Opintoihin käytettiin 4,5 vuotta. Tohtorien keskimääräinen valmistumisikä oli 38,3 vuotta.

Yksittäisillä tieteenaloilla erot kustannuksissa ovat huomattavia. Esimerkiksi biologian alalla yksittäinen opintopiste maksoi vuonna 2009 404 euroa, kun historiassa opintopisteen sai 47 eurolla. Joensuussa kalleinta koulutusta annettiin luonnontieteellisellä alalla, jossa maisterintutkinnon kustannukset olivat noin 50 000 euroa. Halvin maisteri pukattiin maailmalle yhteiskuntatieteistä ja kasvatustieteellisestä noin 24 000 eurolla. Kuopiossa kalleinta oli lääketieteen ja farmasian alalla, jossa proviisori ja lääketieteen lisensiaatti tuotettiin 64 000 eurolla. Halvin maisteri Kuopiossa saatiin yhteiskuntatieteelliseltä alalta noin 27 000 eurolla.

Kommentti: Saanko enää opiskella?

Pikaisen laskutoimituksen perusteella omat opintoni ovat tähän mennessä maksaneet 24 320 euroa, jos laskennassa käytetään vuoden 2009 hintaa Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisen koulutusalan opintopisteelle, eli 80 euroa. Vuosina 2006–2008 suoritettujen maisterintutkintojen kustannukset samalla alalla olivat noin 24 000 euroa/maisteri, joten budjetti on paukkunut. Ikääkin on jo yli tuon 26,9 vuoden.

Maisterin tutkinto on edelleen työn alla, mutta onkohan näin kallista maisteria varaa tehdä? Itä-Suomen yliopistolla kun näyttää olevan rahasta aika tiukkaa, jos jotain voi päätellä siitä leikkurista, joka tuntuu heiluvan opiskelijan tukipalvelujen suunnalla.