Joensuuhun päästövähennysoppia Kuopiosta

JOENSUU – Kuopiossa on muutaman vuoden ajan tavoiteltu 40 prosentin päästövähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Nyt Kuopion kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä saapuu Joensuun kertomaan, millaisia käytännön toimet ovat olleet. Joensuun ilmastopolitiikasta järjestetään keskustelutilaisuus 28. marraskuuta kello 16.30 alkaen Carelicumin auditoriossa. Joensuu on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Tilaisuudessa on tarkoitus pohtia, kuinka tavoitteeseen voitaisiin käytännössä päästä.
”Varsovan COP19-ilmastokokous päättyi lähes tuloksettomana ja aika ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi alkaa käydä vähiin. Paikallisen aloitteellisuuden merkitys korostuu kansainvälistä ilmastosopimusta odotellessa. Joensuun osalta asia on erityisen ajankohtainen siksikin, että kaupungin ilmasto-ohjelman luonnosehdotus on juuri julkaistu”, järjestäjät toteavat.

Tilaisuudessa keskustelemassa, kommentoimassa ja näkemyksiään avaamassa on joukko joensuulaisia kaupunginvaltuutettuja. Luvassa on myös puheenvuoro Pohjois-Karjalan ilmastostrategian tilanteesta. Yleisön kommenteille ja kysymyksille on varattu aikaa.
Kaupungin ilmasto-ohjelmaluonnos (PDF) on kaupunkilaisten nähtävissä ja kommentoitavissa 9. joulukuuta saakka ja se tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi ensi vuoden alkupuolella.

Ilmasto-ohjelman tavoitteita tiivistettynä:

  • Maankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja hiilinielut lisääntyvät
  • Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja yksityisautoilu vähenevät ja vähäpäästöisten tai päästöttömien liikkumisen muotojen käyttö lisääntyy
  • Energiankulutus vähenee vuoteen 2025 mennessä vähintään 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna
  • Energiakulutuksesta vuonna 2025 vähintään 90 % perustuu uusiutuviin energianlähteisiin
  • Jätemäärät ja niistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttöaste nousee
  • Joensuussa tehdään ilmastoystävällisiä ja vastuullisia hankintoja
  • Joensuussa toimivat yritykset vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään
  • Joensuulaiset tiedostavat valintojensa ja tekojensa ilmastovaikutukset ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään
  • Lisäksi suunnitteilla on, että vuosi 2014 on ”ilmastohaasteiden teemavuosi, 2015 ”joukkoliikenteen teemavuosi”, 2016 ”ympäristötiedon levittämisen teemavuosi ja 2017 ”energiantuotannon teemavuosi”.