Itä-Suomi uneliaana koulutusleikkurin edessä

Kannanotto leikkauspolitiikkaa vastaan -adressin tilastoja 9.12.2015

Itä-Suomen yliopiston väki ei ole aktivoitunut koulutusleikkausten edessä. Uneliaisuus näkyy muun muassa koulutusleikkauksia vastustavan nettiaderessin tilastoissa. UEF:n johto ilmoitti eilen aloittavansa lyhyen historiansa seitsemännet yt-neuvottelut, joita perustellaan tällä kertaa vielä arvioon perustuvilla leikkausuhilla. – Jarkko Kumpulainen, teksti

Hallituksen koulutusleikkauspolitiikkaa vastustavaa adressia on allekirjoitettu laiskasti Itä-Suomen yliopistossa. Yhteensä adressin reilusta 3700 allekirjoittaneesta on joensuulaisia 65 ja kuopiolaisia reilut 30. Savonlinnalaisia listalla ei ole nähtävästi ollenkaan kampuksen lakkautuspaineista huolimatta.

Koulutuslakko-liike, joka on yksi adressin taustavoimista, on vedonnut ylioppilaskuntiin kannanoton eteenpäin viemiseksi. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Juho Pulkan (Kesk.) mukaan ISYY ei kuitenkaan näillä näkymin ole ottamassa kantaa aiheeseen. Hiertävänä kohtana vaikuttaisi olevan adressin allekirjoittajien valmius yleislakkoon hallituksen leikkauspolitiikan torppaamiseksi. Pulkan mukaan ISYY aikoo kuitenkin jakaa adressia tiedotusväylissään.

Adressin yhtenä alkusysäyksenä on yli 350 yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä, jotka julkaisivat yhteisen julkilausuman leikkauksia vastaan marraskuussa. Mukana oli yli 100 professoria, jotka vaativat ammattijärjestöjään lakkovalmiuteen.

Nyt kerättävässä adressissa vaaditaan maan hallituksen peruvan kaikkiin koulutusasteisiin kohdistuvat kolmen miljardin euron leikkaukset, tai sitten eroavan. Hallituksen linjausta kritisoidaan siitä, että hallituksen koulutusleikkausten taustalla on ajattelu joka välineellistää koulutuksen ainoastaan työkaluksi kilpailukyvylle, sen sijaan että koulutus nähtäisiin sivistyksen ja tasa-arvon edistäjänä.

”Leikkaukset ovat poliittisia valintoja, joille löytyy myös vaihtoehtoja. Leikkauspolitiikka perustuu talousteoriaan, jossa ihmisten oletetaan tavoittelevan ensisijaisesti omaa etuaan ja olevan muista riippumattomia. Tällaisessa ajattelussa leikkausten negatiiviset, eriarvoisuutta lisäävät vaikutukset sivuutetaan”, adressissa todetaan, ja painotetaan, että edes leikkauksista hyötyvät eivät ole saavuttaneet varallisuuttaan ja asemaan täysin omin avuin.

Adressin laatijat vastustavat lukukausimaksuja ja kannattavat yliopistoa joka mahdollistaa laadukkaaseen tutkimukseen perustuvan opetuksen kaikille yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

”Leikkauspolitiikka kasvattaa tuloeroja ja lisää eriarvoisuutta. Yliopistojen ei tule niellä vaatimusta leikkauksista. Me allekirjoittaneet vastustamme koulutusjärjestelmään kohdistuvia leikkauksia sekä leikkauspolitiikkaa laajemmin.”

Itä-Suomen yliopiston hallitus ilmoitti eilen aloittavansa taas yt-neuvottelut, jotka uhkaavat jopa 200 työpaikan lopettamista Itä-Suomessa. Yliopiston hallitus perustelee leikkauksia maan hallituksen leikkausvaateilla, jotka perustuvat edelleen arvioon, sillä maan hallitus ei ole kuukausien uhkailusta huolimatta ilmaissut vielä lopullisia aikeitaan. Asia selkeytynee vasta keväällä yliopistojen ja ministeriön välisissä tulosneuvotteluissa. Suomen nykyhallituksen leikkauksien on laskettu leikkaavaan UEF:n rahoituksesta noin 7-9 miljoonaa euroa.

Adressin laatijoiden mielestä nyt käynnissä oleva yt-neuvotteluiden trendi yliopistoissa suunta kohti muutosta suhtautumisessa koulutukselliseen tasa-arvoon. Hallituksessa istuvista politiikoista valtaosa valehteli ennen vaaleja luvatessaan SYL:n Koulutuslupauskampanjassa olla leikkaamatta koulutuksesta. Koulutuslupauksen tekivät ainakin opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (Kok.), pääministeri Juha Sipilä (Kesk.), valtiovarainministeri Alexander Stubb (Kok.) sekä Suomen ulkoasiain- ja eurooppaministeri Timo Soini (PS.)

Kannanotto leikkauspolitiikkaa vastaan -adressi.