ISYY vaatii yliopistolle omia häirintäyhdyshenkilöitä

Teksti: Jussi Turunen
Kuvat: Iisa Manninen

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta vaatii tuoreessa kannanotossaan, että Itä-Suomen yliopisto ottaa opiskelijoiden kohtaamat häirintätilanteet vakavasti. Kannanotossa todetaan, että erityisesti Me Too -kampanja on madaltanut kynnystä ilmoittaa häirintätapauksista eteenpäin siinä määrin, etteivät ylioppilaskunnan omat resurssit enää riitä tapausten käsittelemiseen.

”Ylioppilaskunnan konkreettinen vaatimus on, että Itä-Suomen yliopistoon pitäisi saada omat häirintäyhdyshenkilöt. Me toivomme, että yliopisto selkeyttäisi omaa rakennettaan ja apu olisi nopeammin sekä jouhevammin saatavilla. Tällä hetkellä yliopiston käytännöt ovat meidän näkökulmastamme hieman levällään”, sanoo ISYYn hallituksen puheenjohtaja Juuso Sikiö.

ISYY vaatii UEF:lta kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa häirintätapauksiin ja sitä, että yliopiston on luotava selkeät vastuunjaot ja toimintaohjeet siihen, kuinka häirintätapauksissa toimitaan.

”Yliopiston omien häirintäyhdyshenkilöiden rooli olisi olla riittävän lähellä opiskelijaa ja tuntea laitos sekä niiden ihmiset, mutta kuitenkin säilyttää etäisyys ettei syntyisi intressiristiriitaa. Pitäisi olla hyvin selkeää, kehen ottaa yhteyttä. Sekä opiskelijat että henkilökunta ovat osa samaa tiedeyhteisöä, siksi häirintäkin on kaikkien yhteinen asia”, Sikiö toteaa.

UEF:n yhdenvertaisuustoimikunnan sihteeri Minna Väisänen sanoi 5.3. ilmestyneen Uljas-lehden haastattelussa, että opiskelijan näkökulmaa voisi edistää tehokkaammin häirintäasioissa jos yliopistolle tulisi selkeä toive esimerkiksi ylioppilaskunnalta, mitä opiskelijat toivovat yliopistolta.