ISYY tasapainoilee työsopimuslain kanssa

ISYY:n tuutorointisihteeriksi valittiin Katja Suvanto. Samaa tehtävää hakenut JoYY:n järjestö- ja tiedotussihteeri Terhi Vartiainen katsoo, että asiassa on menetelty laittomasti. JoYY:n järjestö- ja tiedotussihteerin työsuhde on osa-aikainen ja määräaikainen, kun taas tuutorointisihteerin työsuhde on täysipäiväinen ja määräaikainen. Määräaikaisuuden perusteena on sen projektirahoitteisuus. ”Tuutorointisihteerin työ olisi ollut järjestö- ja tiedotussihteerin työtä lähellä oleva työ, johon olisin voinut siirtyä pienellä koulutuksella”, Vartiainen toteaa. ”Myöhästyin sisäisestä hausta noin kahdeksan tuntia, joten hakemustani ei silloin huomioitu. Avoimessa haussa en päässyt neljän haastatteluun kutsutun joukkoon”, hän ihmettelee.
Jatkotoimenpiteitä hän pohtii ammattiliittonsa kanssa.
”Vartiaiselle tarjottiin mahdollisuutta hakea paikkaa sisäisessä haussa, eikä hän sitä hakenut. Avoimessa haussa hän oli samalla viivalla muiden hakijoiden kanssa, koska kyseessä on eri tehtävä. Neljä haastatteluun valittua olivat pätevämpiä hakemustensa perusteella”, ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Perttu Koistinen toteaa.
Järjestö- ja tiedotussihteerin työsuhde on ollut määräaikainen. Työnantajalla ei ole ollut velvollisuutta tarjota tehtävää. Mutkikkaaksi tilanteen tekee Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liittoa koskeva oikeuden päätös, jonka mukaan perusteettomat määräaikaiset työsuhteet oppilaskunnissa ovat laittomia. Ylioppilaskuntien tilanne on vastaava SAMOK:n kanssa. JoYY:n työsuhteiden pitämistä määräaikaisena perusteltiin sillä, että Joensuun ja Kuopion yliopiston ylioppilaskunnat yhdistyvät pian. Oletuksena oli, että halutessaan työntekijät voivat jatkaa ISYY:ssä.
”Ylioppilaskuntiin sovelletaan määräaikaisuuden osalta lakia samalla tavalla kuin muihinkin työnantajiin. Organisaatiomuutos saattaa kelvata tässä tapauksessa määräaikaisuuden perusteeksi, mutta esiin voi nousta kysymys työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta, jos muut halukkaat ylioppilaskunnissa ovat saaneet jatkaa ISYY:ssä”, pohtii hallinto-oikeuden professori Tarmo Miettinen Joensuun yliopistosta.