ISYY puolustaa maksutonta koulutusta

KOULUTUS – Maksuttoman koulutuksen hyödyistä on melko selkeää tietoa verrattuna tietoon siitä, saataisiinko sitä parempia tuloksia maksullisella koulutuksella. Asia nostetaan kuitenkin tihentyvällä tahdilla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta viettää 28. marraskuuta maksuttoman koulutuksen päivää kaikilla kampuksillaan. Tarkoituksena on muistuttaa, ettei koulutuksen maksuttomuus ole Suomessakaan itsestäänselvyys.
”Tempauksen tarkoituksena on tuoda esille maksuttoman koulutuksen arvoa yksittäisen opiskelijan sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Koulutuksen maksuttomuudella taataan yksilön perustuslaillinen oikeus kouluttautua kykyjensä mukaan. Ylioppilaskunnan tempaukseen voi osallistua jättämällä kampuksille viritettyihin lakanoihin mielipiteensä koulutuksen maksullisuudesta sekä poseeraamalla teemaan liittyvässä valokuvassa”, ISYY:n koulutuspoliittinen vastaava Satu Koikkalainen sanoo.

Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistojen perustama koulutusvientiyhtiö on nostanut koulutuksen maksullisuuden taas kerran tapetille. Päivi Lipposen (sd.) vetämän työryhmän mietinnössä esitetään lukukausimaksuja perittäväksi EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta muusta kuin suomen- ja ruotsinkielisestä koulutuksesta.

ISYY painottaa, että koulutusviennin tulisi olla muutakin kuin liiketoimintaa. Sen mukaan sen tulee olla osa suomalaista kehitysyhteistyötä ja toiminnassa on huomioitava eettiset periaatteet.
”Suomalainen koulutusvienti ei saa heikentää tutkinto-opiskelijoiden asemaa tai asettaa paineita opintojen maksullisuudelle”, ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Turunen toteaa.