ISYY: Lukukausimaksut romauttaisivat UEF:n houkutteluvuuden

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ei lämpene lukukausimaksujen käyttöönotolle EU- ja ETA- maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Ylioppilaskunnan hallituksen mukaan maksut eivät pelkästään romauttaisi ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää maassamme, vaan asettaisivat lisäksi korkeakoulut keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Hallituksen tiedotteen mukaan erityisesti periferiassa sijaitsevat yliopistot kärsisivät hakijamäärien romahduksesta.

”Maksullisuus laskisi UEF:n houkuttelevuutta kansainvälisenä opiskeluympäristönä”, hallitus toteaa kannanotossaan.

“Halutaanko Suomesta rakentaa kansainvälisesti houkutteleva, innovatiivinen korkeakoulutuksen huippumaa, vai onko hallitus valmis uhraamaan tavoitteet leikkaussuunnitelmiensa sokeuttamina”, kysyy ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen.

Keskustelu lukukausimaksuista on jälleen virinnyt tänään maanantaina 24. maaliskuuta alkavan hallituksen kehysriihen kynnyksellä. Kataisen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut pitämään EU- ja ETA- maiden ulkopuolisten opiskelun maassamme kaudellaan maksuttomana.

”Tästä huolimatta lukukausimaksuja on pohdittu sopeuttamistoimena valtiontalouden tasapainottamiseksi. Laadukas, maksuton koulutus sekä tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä ovat globaalisti ainutlaatuisia asioita, joista Suomen tulee pitää kiinni. Maksuton koulutus on yksi Suomen kilpailuvalteista kansainvälistymisen näkökulmasta”, ylioppilaskunnan hallitus toteaa kannanotossaan.

Kansanedustaja Päivi Lipposen johtaman koulutusviennin edellytyksiä pohtineen työryhmän linjaus on, että tutkintoa suorittavien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä tulisi kolminkertaistaa vuoteen 2025 mennessä. Ylioppilaskunnan hallituksen mielestä lukukausimaksuilla tätä tavoitetta ei tulla edistämään, vaan päinvastoin. ISYY:n hallitus uskoo, että lukukausimaksut ulkomaalaisille romauttaisivat kansainvälisten opiskelijoiden määrät.

”Näin on käynyt esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa sen jälkeen, kun lukukausimaksut otettiin siellä käyttöön”, hallitus perustelee.

ISYY:n hallitus näkee ristiriitaista suhtautumista myös yliopistojen nykyisen rahanjakomallin ja säästötavoitteiden välillä.

”Lukukausimaksujen tuominen EU- ja ETA- maiden ulkopuolisille opiskelijoille olisi vakavasti ristiriidassa korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteiden kanssa. Samaan aikaan yliopistoja halutaan kannustaa kansainvälistymiseen OKM:n rahanjakomallilla ja toisaalta ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää halutaan karsia säästösyistä. On kuitenkin syytä muistaa, että Euroopan ulkopuolelta tulevat korkeakouluopiskelijat eivät kuulu suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Kulujen sijaan he tuovat Suomeen ammatillisen osaamisensa sekä merkittävän määrän rahaa”, hallitus painottaa.

ISYY tuotti viime viikolla videon osana Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) kampanjaa, jossa kannustetaan koulutuksen maksuttomuuteen sekä kansainvälistymiseen.