ISYY: Liian aikaista uudistaa opintotukea

Nyt ei ole oikea aika opintotuen sorkkimiselle, todetaan Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kannanotossa.
”Edelliset opintotukeen tehdyt rakenteelliset muutokset astuivat voimaan elokuussa 2011. Opintotukeen kohdistettujen muutosten vaikutuksia opiskelijoiden valmistumiseen ja opintojen suorittamiseen ei ole päästy arvioimaan kunnolla. Opiskelijat ovatkin väsyneitä opintotuen jatkuvaan muokkaamiseen ja toistuviin uudistuksiin, sillä tällä hetkellä kukaan ei tunnu tietävän, mitä opintotuelta oikein haetaan”, ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Turunen sanoo.

ISYY haluaa, että opintotuki sidotaan elinkustannusindeksiin 1.9.2014 alkaen sekä huoltajakorotuksen opintotukeen. Lainapainotteisuutta ei haluta lisätä.
”Opintotukea voidaan hyödyntää myös kustannustehokkailla keinoilla, kuten opiskelijavalintauudistuksilla, parantamalla opiskelijoiden ohjausta ja järjestämällä joustavampia ja monipuolisempia opiskelu- ja tenttimismahdollisuuksia. Kolmas lukukausi on ISYY:n mielestä otettava käyttöön korkeakouluissa välittömästi”, kannanotossa painotetaan.

”On vastuutonta käyttää opiskelijan perustoimeentuloa poliittisten tavoitteiden pelinappulana. Painetta työurien pidentämisestä ei voi kasata pelkästään nykyisen opiskelijasukupolven harteille, vaan ymmärrystä ja keinoja on löydyttävä kaikilta sidosryhmiltä. Opiskelijoiden vaatimus riittävästä toimeentulosta ei ole kohtuuton”, Turunen toteaa.