ISYY: Henkilöstöleikkaukset eivät saa vaikeuttaa opiskelua

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta vaatii kannanotossaan yliopistoa varmistamaan, etteivät hallinto- ja tukipalvelujen muutokset vaikeuta opiskelua ja haastaa yliopiston johton ja henkilökunnan avoimeen keskusteluun siitä, mitä yliopiston linja opetukseen ja tutkimukseen panostamisesta merkitsee käytännössä
Kannanotossa painotetaan, että hallinto- ja tukitoimintojen uudelleenjärjestelyssä on tärkeää huolehtia palveluiden toimivuudesta. Hallinnon työntekijöiden vähentyessä on vaara, että opetus- ja tutkimushenkilökunta joutuu hoitamaan enemmän hallinnollisia tehtäviä muiden töidensä ohella. Yliopiston johdon vastuulla on, että työtehtävät saadaan hoidettua ilman henkilökunnan ylikuormittumista.

”Yliopiston johdon on varmistettava,että muutokset organisaatiossa eivät jätä opiskelijoita pinteeseen. Yliopiston työilmapiirin parantaminen vaatii selkeää johtajuutta ja valmiutta keskustella henkillökunnan kanssa”, kiteyttää ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Puhakka.
Marras-joulukuussa 2011 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena ollaan alustavien tietojen mukaan leikkaamassa noin 50 henkilötyövuotta. Yliopiston hallitus päättää asiasta kokouksessaan 27. tammikuuta.