ISYY ei asettanut ehdokasta SYL:n hallitukseen

Teksti: Niina Turunen
Kuvat: Pasi Huttunen
"Päätöksen vaikutukset ovat olleet pienemmät minuun kuin ISYY:hyn. Edustajiston kokouksen jälkeen ISYY:n uskottavuus ja luotettavuus on kyseenalaistettu", Juho Ikonen toteaa.

Itä-Suomen yliopiston edustajiston kokouksessa 15. syyskuuta päätettiin ehdokkaan asettamisesta Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen 2017. Äänestys Juho Ikosen ehdokkuudesta jakoi mielipiteet rajusti ja lopputuloksena ehdokasta ei aseteta.
Ensimmäinen äänestys päättyi tulokseen 18–18. Toisessa äänestyksessä edustajisto päätti kahden äänen erolla, ettei ehdokasta aseteta. Toisen äänestyksen tulos oli 18-16, sillä kaksi edaattoria poistui kokoustauon aikana.
”Edustajiston valtaosan mielestä on tärkeää, että ehdokas on ylioppilaskunnan näköinen. Oletan että tämän vuoksi asia haluttiin äänestyttää. Äänestys jakoi mielipiteet rajusti, joten voimme todeta äänestämisen olleen oikea ratkaisu. Eikö olisi ollut väärin hyväksyä nimellisen yksimielisesti ehdokas, jolla ei ole takanaan koko ylioppilaskunnan tukea matkalla SYL:iin?” Itä-Suomen ylioppilaskunnan puheenjohtaja Olli Siirola sanoo.

SYL-ehdokkaan asettamisesta on keskusteltu keväästä asti. Muita ehdokkaita ei syksyyn mennessä ilmestynyt.
”Ehdokas ei onnistunut odotusaikana hankkimaan tarvittavaa kannatusta edustajiston piirissä. Jälkipyykissä esiintyneen miksi ei?- kysymyksen sijaan voisi kysyä puolesta äänestäneiltä miksi kyllä? Puheenvuoroja ehdokkaan puolesta pidettiin kokouksessa ja ryhmäpuheenjohtajien keskusteluissa sangen vähän. SYL-pelikenttä on muutakin kuin ylioppilaskuntien asettamat ehdokkaat. SYL:iin ehdokkaita asettavat myös esimerkiksi poliittiset ryhmittymät ja muut koalitiot. Puheenjohtajana en ota kantaa siihen, olisiko ehdokas pitänyt valita. Oman äänestyslappuni sisältö pysyy edelleen salassa”, Siirola toteaa.
Äänestykseen johtaneen vastaesityksen teki Sami Gabbouj.
”SYL-ehdokkaan tulisi edustaa koko ylioppilaskuntaamme ja olla sen näköinen. Halusin varmistaa, että ehdokkaalla olisi edustajiston merkittävän enemmistön tuki takanaan. Koska pohjaesitys oli, että ISYY asettaa ehdokkaan, oli ainoa mahdollinen vastaesitys se, että ehdokasta ei aseteta. Tein vastaesityksen, ettei SYL-ehdokasta aseteta, kuulostellakseni edustajiston tukea ainoalle tyrkkyehdokkaalle, Juho Ikoselle. Muita vastaehdokkaita ei kohdan käsittelyn aikana tullut ilmi, joten laajan tuen omaavan ehdokkaan puutteessa SYL-tyrkky jätettiin asettamatta”, Gabbouj perustelee.

Ehdokkuutta vaille jäänyt Juho Ikonen sanoo olevansa hallituksen kanssa yllättynyt ja hämmentynyt päätöksestä ja sen perusteista.
”Itselle päätös oli henkilökohtainen pettymys, mutta päätöksen vaikutukset ovat olleet pienemmät minuun kuin ISYY:hyn. Edustajiston kokouksen jälkeen ISYY:n uskottavuus ja luotettavuus on kyseenalaistettu, mikä on näkynyt muun muassa nykyisten sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden toiminnassa”, Ikonen kertoo.