Insinööriopiskelijat: ”automaatiojäsenyys pois ylioppilaskunnista”

EDUNVALVONTA – Insinööriopiskelijaliitto vaatii automaatiojäsenyyden poistamista ylioppilaskunnista ja tyrmää sen ulottamisen myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin.
”Mikäli jäsen ei olisi tyytyväinen opiskelijakunnan toimintaan, hän ei kykenisi tällöin äänestämään jaloillaan ja eroamaan Suomen lain estäessä sen. Tämäkö on jonkun mielestä yksilövapautta ja demokratiaa”, Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtaja Mika-Matti Ojala.
Ojala arvioi pakkojäsenyyden olevan ristiriidassa maksuttoman koulutuksen kanssa.
”Myös maksuton koulutus on syytä säilyttää Suomessa. Pakkojäsenyys on täysin ristiriidassa maksuttoman koulutuksen kanssa. Jääkö näin ollen maksuton korkeakoulutus historiaan?”

Taustalla ovat aikeet liittää myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat YTHS:n piiriin. YTHS on ollut yksi perusargumenteista, jolla automaatiojäsenyyttä on puolustettu. Siksi myös kysymys automaatiojäsenyyden laajentamisesta on noussut esiin. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin jo ilmaissut kielteisen kantansa ammattikorkeakouluopiskelijoiden automaatiojäsenyyteen.

Esimerkiksi Vasemmisto-opiskelijat ovat vaatineet opiskelijakunnan automaatiojäsenyyttä myös amk-opiskelijoille.
Insinööriopiskelijaliitto IOL on insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammatillinen edunvalvoja. Jäseniä sillä on 17000.