Ilo ateriatuen noususta jäi lyhyeksi

Valtioneuvosto sääti opiskelija-aterioiden hintaan vaikuttavien kustannusten nousun opiskelijoiden maksettavaksi. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea nostettiin vuoden alusta seitsemällä sentillä, mutta 2. helmikuuta annetussa asetuksessa opiskelija-aterian enimmäishintaa korotettiin 27 sentillä. Asetus tulee voimaan maaliskuun alussa.
Vielä vajaan kuukauden verran aterian opiskelijahinta on korkeintaan 2,43 euroa, mutta sitten se hypähtää 2,7 euroon. Viime vuoden loppuun saakka enimmäishinta oli 2,5 euroa.
UEFin kampusravintoloissa syödään ainakin toistaiseksi pääasiassa enimmäishintaa halvemmalla.

SAMOKin ja SYL:n laskelmien mukaan tämä tarkoittaa, että opiskelijan ateriatuettuun ruokailuun tulee noin neljän euron korotus kuukaudessa. Summa vaikuttaa pieneltä, kunnes huomioidaan, että opiskelijoiden keskimääräinen ruokabudjetti on noin 200 euroa kuukaudessa, eli alle seitsemän euroa päivässä.
”Opiskelija-aterian enimmäishintaa tulisi aina nostaa samalla summalla kuin Kelan myöntämää ateriatukea, sillä elinkustannusten nousu syö edelleen opintotuen reaaliarvoa”, puheenjohtajat Elin Blomqvist SAMOKista ja Jarno Lappalainen SYL:sta toteavat.
”Vaadimme, että opiskelijoiden maksama hinta ateriasta pidetään nyt päätetyllä tasolla vähintään opintotuen indeksiin sitomiseen, eli vuoteen 2014 asti”, he jatkavat.

He lisäävät, että laadun turvaamiseksi opiskelijaruoan enimmäishinnan korotukset ovat joskus väistämättömiä, mutta korostavat, että opiskelijoita ei pitäisi laittaa maksamaan niitä.
”Opiskelijaruokailuun suunnattu tuki on parhaiten kohdentuvia opintojen tukemisen muotoja.”