Humanistisille tieteille merkittävä lahjoitus

Teksti ja kuvat: Pasi Huttunen

Humanistiset tieteet Itä-Suomen yliopistossa ovat saaneet 150 000 euron lahjoituksen Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä. Lahjoitus kohdistuu yliopiston humanistiselle koulutusalalle, johon kuuluvat suomen ja vieraiden kielten, kulttuuritieteiden sekä käännöstieteen tutkimus- ja opetustoiminta.
Käytännössä lahjoitus on myös tukea yliopiston Joensuun kampukselle, sillä humanistiset tieteet ovat kokonaisuudessaan siellä.

Filosofisen tiedekunnan dekaani Markku Filppula korostaa, että lahjoitus on erityisen merkittävä aikana, jolloin kulttuurien tuntemuksen ja kielellisten sekä kulttuuristen kohtaamisten ymmärtämisen tarve on poikkeuksellisen suuri.
Samalla lahjoitus ensimmäinen, joka Itä-Suomen yliopistossa on kohdistettu nimenomaan humanistisille tieteille.

Vuonna 2015 Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö käytti apurahoihin, avustuksiin ja yhteistoimintahankkeisiin yhteensä noin 564 000 euroa, joten nyt tehty lahjoitus on suuri myös säätiön mittakaavalla.