Henkilöstöjärjestöt huolissaan jäljelle jäävien kuormituksesta

Irtisanomiset ja henkilöstön vähemmistöt uhkaavat myös jäljelle jäävien Itä-Suomen yliopiston työntekijöiden jaksamista. Yt-neuvottelujen lopputuloksesta tyrmistyneet henkilöstöjärjestöt JHL, JUKO ja Pardia ovat huolissaan siitä, että vähennysten jälkeen työntekijöiden niskaan kaatuu kohtuuttoman suuri kuormitus. Järjestöt pelkäävät, että vähennysten seurauksena tehtäviä kasaantuu entistä enemmän opettajille ja tutkijoille, eikä se tue keskittymistä opetukseen ja tutkimukseen.

Yhteisessä julkilausumassaan järjestöt myös toteavat, että taloudelliset perusteet irtisanomisille ovat epäuskottavia, koska käytössä ei ole ollut luotettavia taloustietoja. Järjestöjen mukaan olisi pitänyt odottaa vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistumista.