Helsingin yliopisto siirtää opintotukiratkaisut Kelalle

Helsingin yliopisto on irtisanonut sopimuksensa, jonka mukaan yliopisto ratkaisee opiskelijoidensa opintotukihakemukset. Helsingin yliopiston opintotukihakemukset ratkaistaan Kelassa vuoden 2011 alusta.
Uudella työnjaolla yliopisto tavoittelee opintotukihakemusten nopeampaa käsittelyä. Eduksi katsotaan myös, että kun opintotuki ratkaistaan Kelassa, voidaan samalla arvioida myös opiskelijan kokonaistilannetta ja muiden etuuksien vaikutusta.

Sopimuksen päättymisen jälkeen Helsingin yliopisto vastaa edelleen lakisääteisistä opintotukitehtävistä. Se seuraa opintojen etenemistä ja antaa opintotukineuvontaa. Hakemukset voi edelleen jättää yliopiston opiskelijaneuvontaan.
Muut Kelan kanssa sopimuksen tehneet 12 yliopistoa, myös Itä-Suomen yliopisto, jatkavat opintotukiasioiden käsittelyä entiseen tapaan.