Hannu Jaakkola ehdolla SYL:n hallitukseen

Kuopiolainen Hannu Jaakkola (sit.) on ehdolla Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäseneksi.
”Uusi hallitus valitaan liittokokouksessa marraskuun lopussa”, kertoo Jaakkola.
Jaakkola toimii toista vuotta Kuopion ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittisena vastaavana ja tällä hetkellä myös hallituksen varapuheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut vuonna 2008 ainejärjestö Kultin varapuheenjohtajana ja on Luonnontieteiden Akateemisen Liiton Kuopion opiskelijajaoston puheenjohtaja.
”Nuorena poliitikkona on pystyttävä tuomaan argumentit ja mielipiteet esiin asiantuntevasti ja vakuuttavasti”, tiivistää Jaakkola valttikorttejaan mahdollista hallitusjäsenyyttä ajatellen.
Jaakkola mainitsee SYL:n hallituksen ensi vuoden keskeiseksi fokukseksi sosiaalipoliittisella puolella erityisesti YTHS:n linjan siitä, lähdetäänkö ammattikorkeakouluopiskelijoita hoitamaan tulevaisuudessa YTHS:n piirissä.
”Myös yhdenvertaisuusasiat ovat ajankohtaisia. Tasa-arvokeskustelusta on siirrytty kohti laajempaa ajattelutapaa, jossa jokaisella ikään, ihonväriin, uskontoon ja taloudelliseen asemaan nähden on yhdenvertainen oikeus opiskella. Ensi vuoden aikana koko ylioppilasliikkeen tehtävä on pitää yllä myös opintotukeen ja sen kehittämiseen liittyvää keskustelua seuraavia eduskuntavaaleja ajatellen”, summaa Hannu Jaakkola.
Suomen ylioppilaskuntien liitto eli SYL edustaa noin 140 000 tuhatta perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa. Sen jäseninä ovat kaikkien Suomen yliopistojen ylioppilaskunnat. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. Keskeisiä vaikuttamisen alueita ovat sosiaalipoliittinen, koulutuspoliittinen ja kansainvälinen toiminta.
SYL hoitaa myös opiskelijakortti- ja opiskelija-alennusasioita, tarjoaa jäsenjärjestöilleen neuvonta- ja tiedotuspalveluita sekä YTHS:n terveydenhuoltopalvelut. SYL:n yhteistyötahoja ovat jäsenjärjestöt, poliittiset ja muut opiskelijajärjestöt, yliopistot ja niiden rehtorit, opetusministeriö, ympäristöministeriö, eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt.