Pula hammaslääkäreistä ei näytä paranevan

Teksti: Tuuli Hyppänen
Kuvat: Mira Asikainen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön pitkät jonot suuterveyden palveluihin aiheuttavat mielipahaa opiskelijoiden keskuudessa. Käytävillä on kuhistu jopa vuoden mittaisista jonoista. YTHS:n vastaava hammaslääkäri Anu Rosti-Siira kuitenkin kertoo, että suuterveyden vastaanotolle pääsee vaivasta riippumatta kahden kuukauden sisällä. Esimerkiksi seuraava kiireetön hammaslääkärin tarkastusaika löytyy jo kahden viikon päästä.

”Nyt on vaikea ottaa kantaa mistä tulee käsitys vuoden jonoista. Meillä jonoon on laitettu ainoastaan potilaat, joille on tulossa leikkauksellinen viisaudenhampaan poisto. Nyt keväällä näyttäisi jopa siltä, että jono saatetaan saada purettua kokonaan, mutta sitä on vaikea ennustaa varmasti”, Rosti-Siira ihmettelee sähköpostiviestissään.

Ajanvarauskalenteria avataan sitä mukaa, kun vallitseva työntekijätilanne selkenee. Uudet ajat menevät hetkessä, mutta peruutusaikoja voi saada tilanteesta riippuen hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi akuutteihin hoitoihin varattuja aikoja voi toisinaan jäädä käyttämättä, jolloin ylimääräiset ajat täytetään kiireetöntä hoitoa tarvitsevilla potilailla.

Joensuun toimipisteellä on kuitenkin suuterveyden puolella ollut pitkään rekrytointiongelmia hammaslääkäreiden osalta. Kahdesta vakituisen hammaslääkärin paikasta on täytettynä tällä hetkellä vain yksi, ja resurssipulaa on paikattu ostopalveluilla. Toisinaan palveluiden takaaminen myös ulkoisilla lääkäreillä on osoittautunut haasteelliseksi, sillä hammaslääkäripula koettelee koko Pohjois-Karjalaa organisaatiosta riippumatta.

Suuhygienistien osalta tilanne on kuitenkin parantunut YTHS:llä, sillä helmikuusta lähtien heitä on aikaisemman yhden sijasta kaksi.

”Vähitellen tilanne alkaa siis helpottaa suuhygienistien osalta, mutta se vie vielä jonkin aikaa, sillä vajetta on ollut pidempään. Joensuun yksikkö on pieni ja haavoittuva. Sairastapauksissa olemme joutuneet käyttämään suuhygienistin työpanosta myös hammaslääkärin avustamiseen, jotta olemme saaneet pidettyä hammaslääkärin vastaanottotoiminnan käynnissä.”

Rekrytointiongelmia yritetään ratkaista jatkuvasti erilaisin keinoin. Avoinna olevat paikat ovat julkisessa haussa, rekrytointia tehdään aktiivisesti YTHS:n puolelta ja pohditaan myös uusia keinoja rekrytoinnin toteuttamiseen.

”Olen ollut myös yhteydessä Kuopion kampukselle ja hammaslääkäriliittoon, sillä ajatuksella että olisimme ottaneet loppuharjoitteluaan tekeviä opiskelijoita YTHS:lle ohjaukseen ja sitä kautta mahdollisesti saada vastavalmistuneita hammaslääkäreitä innostumaan tehtävästä, mutta tällä hetkellä laki sallii yliopiston tehdä sopimuksen harjoittelusta vain kunnan kanssa.”

Myös yleisterveyden puolella vallitsevaan lääkärivajeeseen on etsitty lisäresursseja teknologian keinoin. Etädiagnostiikkapalveluiden avulla lääkärin ei tarvitse olla paikan päällä tutkimassa potilasta, vaan esimerkiksi HD-laatuista kuvaa korvasta voidaan lähettää lääkärille suojatun yhteyden kautta. Potilas saapuu tutkittavaksi vastaanotolle, jossa hoitaja käyttää tarvittavia laitteita, jotka otetaan Joensuussa käyttöön ensi syksynä.

”Myös suun terveydenhuollon puolelle on tulossa etäneuvontaa chat-palvelun muodossa, jolloin asiakas voi saada ohjausta ja neuvontaa ongelmaan, joka ei vaadi käyntiä välittömästi vastaanotolla. Samoin on tulossa palvelu, jossa asiakas voi ottaa etäyhteyden omalla laitteellaan, jolloin asiakas voi keskustella suunterveydenhuollon ammattilaisen kanssa omahoidosta. Esimerkiksi hammashoitopelkopotilaille tämä antaa uusia mahdollisuuksia saada tukea ja apua hammashoitopelon voittamiseen”, Rosti-Siira sanoo.