HALUAMME OPISKELLA SAVONLINNAN KAMPUKSELLA

Savonlinnan kampuksen ainejärjestöt haluavat, että opettajankoulutus säilyy tulevaisuudessa Savonlinnassa eikä siirry Joensuuhun. Opiskelijanäkökulmasta katsottuna Savonlinnan kampus ja koko Savonlinnan kaupunki on erittäin opiskelijaystävällinen. Hyvää opiskeluympäristöä ja opiskeluviihtyvyyttä ylläpitävät opiskelijoiden sekä henkilökunnan välinen yhteisöllisyys ja koulutusalojen aktiivinen moniammatillinen yhteistyö.
Kampuksella on huomioitu niin opetuksessa kuin tilasuunnittelussa kaikki neljä koulutusohjelmaa: luokanopettaja-, lastentarhanopettaja-, kotitaloudenopettaja- sekä käsityönopettajakoulutus. Esimerkiksi kotitalouden- ja käsityönopettajakoulutusta varten Savonlinnassa on uudenveroiset, ajantasaiset ja tarkoituksenmukaiset opetustilat, joita ei ole Joensuun kampuksella. Tilojen lisäksi Savonlinnan kampuksella jokainen koulutusala saa pätevää, laadukasta ja tuoreeseen tutkimustietoon perustuvaa opetusta. Savonlinnassa on tarjolla useita sivuaineita, joita opiskelija voi valita oman kampuksen tarjonnan lisäksi mm. avoimesta yliopistosta. Savonlinnassa on mahdollisuus opiskella kaksoispätevyys esimerkiksi luokanopettaja ja aineenopettaja -yhdistelmänä. Yliopiston hallituksen ehdottaman koulutuksen keskittämisen myötä opiskelijat ovat huolissaan laadukkaan ja monipuolisen opetuksen tason säilymisestä etenkin lastentarhanopettajakoulutuksen osalta, jolla on vahvat perinteet Savonlinnassa. Koulutuksen keskittämisessä opiskelijoita huolestuttaa myös aineenopettaja – luokanopettaja -yhdistelmän opiskelemisen mahdollisuuden katoaminen. Savonlinnan kampuksella opiskelijat voivat valmistua jopa tavoiteaikoja nopeammin, sillä opetus järjestetään opiskelijalähtöisesti ja joustavasti.

Savonlinnan kampus on profiloitunut taito- ja taideaineiden kampukseksi, OKM:n vaatimusten mukaisesti. Nykyisin kaikki luokanopettajaopiskelijat opiskelevat OpeArt-painotteisesti, joka valmistaa opiskelijoita suoraan uuden opetussuunnitelman mukaiseen työelämään. Taito- ja taideaineiden painotus näkyy vahvasti myös lastentarhanopettajaopinnoissa. Kotitalous ja käsityöt ovat taito- ja taideaineita. Savonlinnan kampuksella tarjotaan digiloikkaan valmistavaa TVT-opetusta, jota päästään käytännössä harjoittelemaan Savonlinnan Normaalikoululla. Opiskelijat ovat tyytyväisiä kampuksen tarjoamiin taito- ja taideainepainotteisiin opiskelumahdollisuuksiin, jotka tukevat heidän opettajuutensa kehittymistä tulevaa työelämää varten.

Savonlinnan kaupunki on pieni ja kotoisa, jossa viihtyvät ne opiskelijat, jotka eivät halua asua suurissa kaupungeissa ja isoissa opiskelukeskittymissä. Savonlinnassa opiskelijaystävällisyys on huomioitu esimerkiksi asuntojen tarjonnassa ja vuokratasossa. Kaupunki tarjoaa opiskelijoille hyviä yhteistyömahdollisuuksia sekä kesätyöpaikkoja esimerkiksi Oopperajuhlilta.

Vaadimme, että opettajankoulutus säilyy tulevaisuudessakin Savonlinnassa.

Roosa Holm, puheenjohtaja, Kotex ry
Sonja Heikkilä, puheenjohtaja, Pedary ry
Johanna Rantanen, puheenjohtaja, Sulo ry